“Strenge regels rond tabak- en persverkoop nekken steeds meer dagbladhandelaars”

Traditioneel waren de verkoop van pers- en tabaksartikelen elk goed voor een derde van de winstmarge van de dagbladhandelaars. Maar de Europese tabaksrichtlijn en de problemen rond de persdistributie door AMP haalden de verkoopcijfers naar beneden waardoor steeds meer dagbladhandelaars het water aan de lippen staat. In 8 jaar tijd sloten dan ook zo’n 900 krantenwinkels de deuren. Dat blijkt uit een studie van de federale overheidsdienst Economie. UNIZO schrikt niet van die cijfers. “De negatieve trend zet zich al jaren door. De persdistributie en de verkoop van tabak zijn de boosdoeners.”

UNIZO hoopt dan ook dat het overlegorgaan georganiseerd door de commissie Bedrijfsleven tegen half december met concrete voorstellen komt die de dagbladhandelaars ten goede komen. UNIZO pleit al langer voor een grondige hervorming van de persverdeling in België. Volgens de ondernemersorganisatie speelt het monopolie van AMP in het nadeel van de dagbladhandelaars en bezorgen de uitgevers meer en meer hun persartikels via abonnementen en Bpost rechtstreeks aan de consument thuis.

In april richtte de parlementaire commissie Bedrijfsleven een overlegorgaan op dat oplossingen moet zoeken om de dagbladhandel en andere buurtwinkels die persartikelen verkopen vooruit te helpen. UNIZO dringt aan om er geen praatbarak van te maken en tegen half december tot concrete maatregelen te komen.
 
Ook de Europese tabaksrichtlijn, die binnen dit en twee jaar van kracht moet worden in Belgie, zal  een belangrijke impact hebben op de winstmarges van krantenwinkels. UNIZO vraagt de Belgische regering om boven op de richtlijn geen bijkomende maatregelen te nemen. De ondernemersorganisatie pleit voor “een periode van rust voor de dagbladhandelaars”.
 
UNIZO-werkgroep dagbladhandel
Om een toekomstplan voor de dagbladhandelaars uit te werken verzamelt UNIZO - met de steun van de Vlaamse Regering en het Agentschap Ondernemen - zo’n 15 dagbladhandelaars en tal van experts. UNIZO wil niet bij de pakken blijven zitten en neemt zelf het voortouw om de sector ook de komende jaren nog levenskansen te geven.
 
Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerster Sanderijn Vanleenhove
T 02/212.25.44 - M 0479/44.50.78 - E-mail: sanderijn.vanleenhove@unizo.be