“Werkwilligen tegenhouden blijft onwettig”

In de zomer van 2012 beslisten de vakbonden van de verpakkingsfabriek Crown in Antwerpen de fabriek vijf dagen lang te bezetten nadat Crown een half jaar eerder aangekondigd had zijn site in Antwerpen te sluiten. Alleen de verkoopafdeling, die wel nog actief was, bleef die zomer aan de slag. Om de actie open te breken deed Crown een beroep op een eenzijdig verzoekschrift. Dat betekent dat de actievoerders niet als tegenpartij bij de gerechtelijke procedure werden betrokken. Het hof van beroep van Antwerpen oordeelde echter dat het eenzijdig verzoekschrift in deze zaak niet noodzakelijk was.

Het Hof van Cassatie bevestigde dat op 8 december 2014. Aangezien het om een langlopende bezetting van het bedrijf ging, zonder dat onmiddellijke economische schade werd aangericht, was het Hof van mening dat er geen reden was om een normaal debat tussen partijen over te slaan. Bovendien waren verschillende actievoerders ook werknemers zodat ze wel geïdentificeerd en voor de rechter gedaagd konden worden.

De vakbonden claimen aan de hand van dit Crown-arrest dat eenzijdige verzoekschriften voortaan nog moeilijk uitgevaardigd kunnen worden. UNIZO benadrukt echter het specifieke karakter van deze zaak: een bedrijfsbezetting van 5 dagen, nadat de economische activiteit eigenlijk al bijna volledig was stilgelegd door het bedrijf. Een eenzijdig verzoekschrift is nog steeds een legitieme optie in andere zaken. Bijvoorbeeld wanneer een actie van korte duur is en grote schade kan teweegbrengen.

Ook na dit arrest blijft het tegenhouden van werkwilligen, het blokkeren van bedrijventerreinen of de openbare weg of winkels verplichten te sluiten onwettig. “Ze zijn absoluut geen onderdeel van het stakingsrecht”, benadrukt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. “Dit arrest verandert daar niets aan.”