“Zwaarlijvigheid mag geen reden zijn om te ontslaan”

Het Europese Hof van Justitie oordeelde gisteren dat extreme zwaarlijvigheid geen reden mag zijn om iemand te ontslaan. Het  boog zich over de zaak van Karsten Kaltoft, die 160 kilo weegt en na 15 jaar ontslagen werd. Volgens Kaltoft leidde zijn gewicht mee tot zijn ontslag. Daarop trok hij naar de Deense rechtbank. Die vroeg het Europese Hof om verduidelijking.

Het Europese arbeidsrecht verbiedt discriminatie van personen met een handicap. En volgens het Hof valt zwaarlijvigheid onder dat begrip als die de werknemer “fysiek of mentaal remt om op gelijke voet met andere werknemers te werken en die belemmering langdurig is”.

De beslissing geldt voor alle Europese lidstaten en dus ook voor België. 17 procent van de Belgen kampt met obesitas. “Het arrest is niet alleen een verbod op ontslag”, zegt Marc De Vos, professor Arbeidsrecht aan de UGent. “Als je een handicap hebt, voorziet de wet ook in ‘redelijke’ aanpassingen van je bedrijf om je werk te kunnen doen. Denk aan speciale parkeerplaatsen voor te dikke werknemers, of bredere stoelen. Een werkgever moet die installeren als de werknemer dat vraagt. Al denk ik dat dat als een boomerang in het gezicht kan terugslaan: ben je dan nog wel interessant om aan te nemen?”

Luc Van Gaal, diensthoofd van de obesitaskliniek van het UZA, vindt dat niet alle verantwoordelijkheid bij de werkgever gelegd kan worden. “Niemand mag op basis van gewicht gediscrimineerd worden, maar voor je aanpassingen aan je werkgever vraagt, moet je op zijn minst zelf geprobeerd hebben iets aan je overgewicht te doen.” UNIZO sluit zich daarbij aan. "De werkgeversorganisatie veroordeelt elke vorm van discriminatie. Werkgevers moeten werknemers beoordelen op basis van competenties en niet op basis van geslacht, ras of andere criteria", zegt UNIZO-woordvoerster Sanderijn Vanleenhove.