1 dag staking kost België 878 miljoen euro

Mocht niemand werken tijdens de nationale staking, dan dreigt de Belgische economie 878 miljoen euro te verliezen, zegt Gilles Vandorpe, onderzoekscoördinator van UNIZO. Er wordt grote hinder verwacht tijdens de nationale staking, ook voor kmo’s. De vakbonden proberen het hele land plat te leggen. Daardoor worden meer industriezones afgesloten dan bij de provinciale stakingsdagen.

De economische schade kan oplopen tot 878 miljoen euro. “We vertrekken bij die berekening van de totale loonmassa die volgens het Federaal Planbureau in één jaar wordt uitgedeeld. We trekken de weekends, twintig wettelijke vakantiedagen en tien wettelijke feestdagen af en komen zo aan 878 miljoen euro”, zegt Vandorpe.
Ook in het algemeen lijdt de economie verlies, zegt Pascal Paepen, economiedocent aan de Thomas More Hogeschool Kempen in Gazet Van Antwerpen. “De economische groei is sowieso al heel beperkt in ons land. In het derde kwartaal van 2014 is die bijvoorbeeld slechts 0,9 procent. Reken daarbij dat er minder omzet is als er gestaakt wordt, waardoor bedrijven minder winst maken. En dan betalen ze minder belastingen. Dus krijgt de overheid nog minder inkomsten en moet ze nog meer besparen.”

Recht op loon?
Komen uw werkwillige werknemers vandaag niet opdagen? Dan hebben ze in principe geen recht op loon. Het gaat immers om een aangekondigde staking. De overlast wordt daardoor niet langer als een onvoorziene omstandigheid gezien.
Deed uw personeel een normale inspanning om op het werk te geraken, maar lukt het ze niet om aan de slag te gaan? Dan heeft het recht op een gewaarborgd dagloon als het kan bewijzen dat het er alles aan deed om tijdig op het werk te geraken.
Wordt de toegang tot naar uw bedrijf geblokkeerd, weet dat werkwilligen in principe een werkloosheidsuitkering kunnen aanvragen.