3 op de 4 zelfstandige ondernemers houdt van zijn job (maar niet in de horeca)

Dat concludeert een studie van de Stichting Innovatie & Arbeid. De intellectuele diensten (bijvoorbeeld makelaars, consultants, immobiliën, ICT-dienstverlening) hebben met een aandeel van 83,2% de beste tevredenheidsscore. Zij lopen voorop op de bouw en de vrije beroepen met een aandeel tevredenen van respectievelijk 75,7% en 74,2%.

Het laagste aandeel tevredenen vinden we bij de horeca, de landbouw en de sector transport/productie met respectievelijk 65,9%, 67,5% en 69% van de zelfstandige ondernemers die tevreden zijn met hun beroepskeuze. In de sector van de handel is 71,4% tevreden met deze keuze.

Tevreden over interne en externe relaties (uitgezonderd met de overheid)

Zelfstandige ondernemers zijn van alle onderzochte aspecten het meest tevreden met hun interne en externe relaties. Telkens meer dan 75% is hierover tevreden. Het aandeel tevredenen over de klantencontacten loopt zelfs op tot bijna 90%.

Het aandeel van de zelfstandige ondernemers dat tevreden is over de werktijden en de financieel-economisch aspecten, schommelt rond de helft. 56,6% is tevreden met de werktijden, 48,5% met het inkomen, 47,9% met de mogelijkheid om financiering te krijgen, 45,1% met de financieel-economische toestand van de onderneming.

Het laagste aantal tevredenen vinden we voor de dienstverlening van de overheid. Minder dan twee op de tien zelfstandige ondernemers is tevreden met de contacten met de overheidsadministratie (18,2%) of de sociale bescherming (18,4%).

Niet tevreden over leningen en financiering

Enkele andere opmerkelijke gegevens uit het onderzoeksrapport:

  • Het aandeel dat tevreden is over de mogelijkheid om leningen of financiering te krijgen, is in de periode 2007-2013 gedaald van 58,5% in 2007 naar 47,9% in 2013. Ook bij de zelfstandige ondernemers met een sterke groeiverwachting daalt dit aandeel (van 62,1% naar 53,6%).
  • In 2013 is slechts 39,9% van de startende ondernemingen tevreden met de mogelijkheid om leningen of financiering te krijgen.
  • Het aandeel tevredenen over de sociale bescherming is in de periode 2007-2013 toegenomen van 15,1% tot 18,4%. Het aandeel tevredenen over de contacten met de overheidsadministratie daarentegen is in dezelfde periode gedaald van 21,6% naar 18,2%.
  • Van de zelfstandige ondernemers die tevreden terugblikken op hun keuze voor het zelfstandig ondernemerschap, zegt 78% onvoorwaardelijk ja op de vraag of ze zich in staat achten hun werk voort te zetten tot het pensioen. Bij degenen die ontevreden zijn over hun keuze, is dat slechts 42,1%.
  • Van de zelfstandige ondernemers met 'werkbaar werk' is 84,6% tevreden over zijn/haar keuze voor het zelfstandig ondernemerschap. Dat aandeel daalt tot 63,3% voor de zelfstandige ondernemers die geen kwaliteitsvol werk hebben.
  • Bij de zelfstandige ondernemers die tevreden zijn over de sociale bescherming, loopt de tevredenheid over de keuze voor het zelfstandig ondernemerschap op tot 95%.

Bron: SERV (serv.be) en HR Square