30 % zelfstandige moeders vergeten gratis dienstencheques aan te vragen UNIZO: “Automatiseer toekenning en verleng aanvraagtermijn tot één jaar”


Sinds 1 januari 2006 hebben vrouwelijke zelfstandigen die bevallen, recht op de zogenaamde moederschapshulp. Dit houdt in dat de zelfstandige 105 gratis dienstencheques krijgt. Met iedere cheque kan 1 uur huishoudelijke hulp worden ‘gekocht’. De hulp is bedoeld om de situatie te verbeteren van de moeders die hun zelfstandige activiteit hervatten en die tegelijk hun huishouden moeten beheren en zorgen voor hun kind. UNIZO beschouwt het systeem van moederschapshulp via dienstencheques als een belangrijk duwtje in de rug voor jonge moeders. “Probleem is echter dat de zelfstandige moeders deze cheques zélf – schriftelijk - moeten aanvragen, en 30 procent vergeet dat”, stelt Caroline Deiteren, hoofd van de sociale cel binnen de UNIZO-studiedienst vast. “Daardoor laten ze 105 uren gratis huishoudhulp aan hun neus voorbij gaan. We pleiten dan ook voor een automatisch toekenningssysteem, én voor een uitbreiding van de aanvraagtermijn tot één jaar.”
 
Meer concreet bepleit UNIZO een systeem waarbij de ziekenfondsen systematisch een signaal geven aan de betrokken sociale verzekeringsfondsen, telkens wanneer een aangesloten zelfstandige moeder bevalt. Daarop kan het sociaal verzekeringsfonds dan alles in gang zetten voor de toekenning van de dienstencheques. “Probleem is momenteel dat de sociale verzekeringsfondsen, die de opvolging van de dienstencheque-aanvragen voor hun rekening nemen, zelf niet automatisch op de hoogte worden gebracht van een bevalling”, aldus nog Caroline Deiteren, “De ziekenfondsen, die tussenkomen in de bevallingskosten, weten dit wél.” Naast een automatische toekenning bepleit UNIZO ook een verlenging van de periode waarin de dienstencheques kunnen worden aangevraagd. Tot een jaar, bijvoorbeeld. “Nu is de termijn waarbinnen de cheques moeten worden aangevraagd beperkt tot de eerste 15 weken na de bevalling, net de meest intensieve en hectische periode, waarin het ondernemersgezin zich moet aanpassen aan de nieuwe situatie, waarin de moeder ook volop fysiek moet recupereren, en waarbij het aanvragen van die dienstencheques wel eens uit het oog wordt verloren. Terwijl die cheques ook (en vooral) na die eerste 15 weken erg van pas komen, wanneer de zelfstandige moeder zelf opnieuw aan de slag gaat. Een aanvraagperiode tot één jaar na de bevalling zou hieraan kunnen verhelpen.”