4,4% meer plaatsen voor werkplekleren dan vorig jaar

Sinds eind 2012 moeten werkgevers jaarlijks verplicht een aantal plaatsen voorzien voor 'werkplekleren', de combinatie tussen leren en werken. In totaal gaat het over 1 procent op het totale personeelsbestand. “Maar de werkgevers gaan veel verder”, bemerkt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. In 2014 realiseerden de werkgevers plaatsen voor 1,42% van het totale personeelbestand (bron: RSVZ). Dat is bovendien een stijging met 4,4% ten opzichte van 2013. De cijfers verwonderen UNIZO niet. “Wie een jongere via werkplekleren in zijn bedrijf haalt, merkt meteen wat die zijn mars heeft, los van diploma of getuigschrift”, zegt UNIZO. 

Dat werkgevers veel belang hechten aan werkplekleren blijkt ook een rondvraag van UNIZO. 9 op 10 werkgevers vindt werkplekleren nuttig, een derde heeft er al ervaring mee. Ruim 9 op 10 jongeren die werken en leren combineren binnen de leertijd krijgen na afronding een vaste job, in tegenstelling tot andere systemen zoals het Deeltijds Beroeps Secundair Onderwijs waar ruim 7 op 10 jongeren geen vaste job vindt na afronding. “Wanneer het onderwijs, de bedrijfswereld en de leerjongeren maximaal op elkaar zijn afgestemd en opleidingen vertrekken vanuit de noden van bedrijven, dan leidt dat gegarandeerd tot succes”. UNIZO pleit dan ook voor een verdere uitbouw van het werkplekleren, waarbij de bedrijfswereld inspraak heeft in de opleidingen.
 
UNIZO pleit voor de invoering van een combinatie leren en werken binnen alle beroepsopleidingen. Daarnaast vraagt de ondernemersorganisatie om stages in te voeren zowel binnen het voltijds secundair onderwijs, als binnen het hoger onderwijs. UNIZO benadrukt dat er ook een hervorming moet komen van het stelsel van duaal leren. Vandaag zijn er meer dan 17 mogelijke vormen van duaal leren. Ondernemers zien het bos door de bomen niet meer. UNIZO dringt aan op een duidelijk en eenduidig kader.

Meer weten? Contacteer UNIZO-communicatieverantwoordelijke Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E-mail: filip.horemans@unizo.be

Een ondernemersvraag? Bel de UNIZO Ondernemerslijn T: 02 21 22 678 | ondernemerslijn@unizo.be

Meer over: Aftrekbare beroepskosten, Personeelskosten, Belastingen
Thema: Personeel