45.952 starters in eerste jaarhelft 2020. In juni 1,31% meer starters in Vlaanderen dan in dezelfde maand vorig jaar, ondanks corona

Tijdens de eerste helft van dit jaar waren er 12,90% minder Belgische starters dan in dezelfde periode vorig jaar. In Vlaanderen bedraagt die terugloop - slechts - 8,20%, tegenover 19,90% in Brussel en 17,31% in Wallonië. Vlaanderen telt in juni van dit jaar zelfs 1,31% meer starters dan in juni 2019. Dat blijkt uit een analyse van UNIZO, Liantis en Graydon. "Dat het aantal starters door de coronacrisis zou dalen, lag voor de hand", aldus Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. "Maar, gelet op de omvang en impact van de coronacrisis, waarbij ganse sectoren maandenlang plat lagen en bepaalde sectoren nog altijd niet opnieuw zijn kunnen beginnen, vallen deze starterscijfers nog relatief mee. 45.952 starters, waarvan 29.412 in Vlaanderen, 6.288 in Brussel en 10.106 in Wallonië, is nog altijd niet niks. Dit is illustratief voor de durf en veerkracht van ondernemende mensen."

In juni van dit jaar waren er - slechts -  6,09% minder starters in België, dan in 2019: 5.476 tegenover 5.831 in dezelfde maand een jaar eerder. Een gigantische verbetering ten opzichte van april en mei dit jaar, toen het aantal starters met respectievelijk 42,85% en 27,24% terugliep. Ook in die maanden waren er weliswaar toch nog altijd 6.223 (april) en 5.344 (mei) starters. Per saldo zitten we nu op een totaal van 45.952 starters voor de eerste jaarhelft van 2020, of 12,90% minder dan de 52.760 starters in de eerste zes maanden van 2019.

Opvallend: in Vlaanderen ligt het aantal starters in de eerste jaarhelft slechts 8,20% lager en zien we zelfs een lichte stijging, met 1,31%, voor de maand juni van dit jaar ten opzichte van 2019. In Brussel en Wallonië zien we nog een pak minder gunstige scores met respectievelijk 19,90% en 17,31% minder starters in de eerste jaarhelft, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Het aantal Brusselse starters lag in juni nog altijd 16,80% lager. In Wallonië was dat 12,65%.

Uit de cijfertabel hieronder kan je zo het verloop van de coronacrisis aflezen, met een beginnende terugloop van de starterscijfers in maart, waarbij Brussel en Wallonië al meteen zwaarder werden getroffen. Met dan de allersterkste terugloop van het aantal starters in april en nog altijd aanzienlijk lagere scores in mei. Dat Vlaanderen in juni - weliswaar een maand me traditionele relatief weinig starters - al opnieuw hetzelfde niveau haalt qua startersaantal dan vorig jaar, of zelfs iets beter, is opmerkelijk.

Aantal starters 2020

Intussen blijkt uit analyse door HR-dienstengroep Liantis, op basis van haar eigen klantenbestand van 203.000 zelfstandigen, dat in juni van dit jaar 46,6% van de starters meteen als hoofdberoeper aan de slag ging. Dat is weliswaar minder dan de 54,6% in dezelfde maand vorig jaar, maar al wel een pak meer dan in mei van dit jaar, toen bij Liantis slechts één op drie starters zich als hoofdberoeper aandiende. “Het zijn natuurlijk onzekere tijden",zegt Karel Van den Eynde van het kenniscentrum van Liantis. “Dan aarzelen mensen om de bescherming van het werknemersstatuut op te geven. Een start in bijberoep geeft dan de mogelijkheid om de zelfstandige activiteit uit te proberen zonder de bruggen met de job als werknemer op te blazen. Als de activiteit dan aanslaat, kan men nog altijd overstappen naar hoofdberoep.”

Nog interessant in de cijfers van Liantis: In juni van dit jaar startte één op de tien zelfstandige ondernemers in de horecasector: een sector die nochtans zwaar getroffen werd door de coronacrisis de voorbije maanden. Daarnaast startten er heel wat ondernemers als vrije beroeper of consultant. Die vormende de grootste groep starters er met een aandeel in het totaal van 23,3%. Ook de bouwsector doet het volgens Liantis goed met 20,4% van alle starters.

"Het feit dat deze starters er - ondanks alles - voluit voor durven gaan, toont aan dat ze er volop op vertrouwen dat het goed komt. En ondernemersvertrouwen is de meest essentiële startmotor om opnieuw de vlam in onze economie te krijgen" aldus nog Danny Van Assche van UNIZO. "Hoe meer deze starters er in geloven, hoe meer we het aan hen verplicht zijn om ook zelf dat vertrouwen uit te dragen. Vanuit UNIZO zullen we met man en macht blijven ijveren voor een sterk relanceplan dat onze starters, en bij uitbreiding alle ondernemers, maximaal ondersteunt deze crisis door te komen. Maar dan moet er wel eerst, liever vandaag dan morgen, een krachtdadige federale regering worden gevormd om in samenspraak met de gewestregeringen zo'n allesomvattend relanceplan te schrijven. Het aftasten heeft nu meer dan lang genoeg geduurd. Er moet dringend geregeerd worden."

Meer weten:

Contacteer Filip Horemans, woordvoerder UNIZO
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be

Of Martijn Vanhinsberg, woordvoerder Liantis
M 0499/34.79.51 - E martijn.vanhinsberg@liantis.be