5,4 % meer Vlaamse starters in eerste 3 kwartalen 2018. Op naar + 7 % tegen eind dit jaar!

UNIZO bepleit bijkomende maatregelen tijdens volgende regeerperiode om groei verder te stimuleren.

In de eerste drie kwartalen van 2018 werden er 41.109 nieuwe eenmanszaken en vennootschappen opgericht in het Vlaams gewest. Ten opzichte van de eerste negen maanden van 2017, ook al een recordjaar, neemt het aantal starters in het Vlaams gewest toe met 5,4%. Toen werden er 38.986 nieuwe bedrijfscreaties opgetekend. Dat blijkt uit een analyse die UNIZO maakte op basis van gegevens van Graydon nv. Rekening houdend met de laatste gegevens die nog binnenliepen tijdens het verwerken van deze gegevens, verwacht UNIZO dat daar nog 534 starters (1,3% foutenmarge) bij zullen komen. Die foutenmarge is gebaseerd op het verschil in het aantal starters in de eerste drie kwartalen dat werd gemeten in oktober 2017 en op het einde van 2017. Inclusief de foutenmarge bedraagt het groeipercentage van het aantal bedrijfscreaties in Vlaanderen in de eerste drie kwartalen van 2018 6,7% ten opzichte van de eerste drie kwartelen van 2017.

Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO:  “Dat het aantal starters in Vlaanderen net zoals in de voorbije jaren opnieuw een aangroei kent, heeft te maken met een verbeterd imago van ondernemerschap, de aantrekkende economie en een aantal noodzakelijke ingrepen doorgevoerd aan regeringszijde, zoals het verlagen van de vennootschapsbelasting, de goedkopere eerste aanwervingen en financiële ondersteuningsmaatregelen zoals de winwinlening en de tax shelter voor startende ondernemingen.”

“Toch kan en moet de overheid nog meer doen om het starten van een zaak verder aan te moedigen en te ondersteunen”, vindt UNIZO-topman Danny Van Assche. “Zo blijven we hameren op de nood aan een verdere verbetering van het sociaal statuut voor zelfstandigen. In UNIZO-onderzoek bij gevestigde zelfstandigen bleek dat die zwakkere sociale bescherming de voornaamste reden waarom ze ooit over hun start hadden getwijfeld.”

Gezien 60 % van de nieuw opgerichte bedrijven een eenmanszaak is, verwijst UNIZO ook naar haar voorstel voor een belastingaftrek van 20 % voor eenmanszaken, zoals vermeld in haar memorandum voor de verkiezingen van 2019. “De lang door UNIZO bevochten verlaging van de KMO-vennootschapsbelasting is een erg belangrijke realisatie. Het komt er nu tijdens de volgende legislatuur op aan om ook iets te doen voor de ondernemers zónder vennootschap”, aldus nog Danny Van Assche van UNIZO.

UNIZO hamert voorts op het belang van maximale slaagkansen voor prille starters. “Zeker nu het attest bedrijfsbeheer en de verplichte beroepskwalificaties in bepaalde sectoren werden afgeschaft, is het meer dan ooit van belang om in te zetten op sterke alternatieve vormen van opleiding en ondersteuning, opdat starters zo goed mogelijk voorbereid aan de start zouden verschijnen”, benadrukt Danny Van Assche. “Als de verplichte theoretische basiskennis ‘Bedrijfsbeheer’ verdwijnt, moet er tegelijk extra worden geïnvesteerd in gedegen, meer praktijkgerichte opleidingen bedrijfsbeheer en management. Daarbij moet ook vooral voldoende begeleiding worden voorzien bij de opmaak van het ondernemings- en financieel plan. UNIZO rekent er op dat dit ondernemingsplan de hoeksteen zal vormen bij de opstart van elke onderneming – eenmanszaak of vennootschap - zeker ook na de hervorming van het wetboek vennootschappen, waarbij de BVBA de hoeksteen vormt van het vennootschapsrecht. "Eerder dan te focussen op een verplichting tot het volgen - of laten volgen - van een theoretische opleiding, moeten we starters ertoe brengen dat ze zelf de meerwaarde inzien van een degelijke voorbereiding. We rekenen er op dat dit ook de focus blijft van de Vlaamse regering en dat ze die doelstelling dan ook daadwerkelijk en concreet ondersteunt." Specifiek voor de verplichte beroepskwalificaties, waarvan de laatste – die voor de bouwsector – op 1 januari 2019 in Vlaanderen worden afgeschaft, vraagt UNIZO dringend overleg met de betrokken sectorfederaties, om in onderling overleg te bekijken wat er nog mogelijk is op vlak van alternatieve kwaliteitsbewaking. “Het is immers in ieders belang dat enkel starters met de nodige vakkennis de markt betreden”, argumenteert UNIZO.

Tot slot waarschuwt UNIZO om starters maximaal te behoeden voor diverse vormen van oneerlijke concurrentie, met als recentste doorn in het oog de onlangs ingevoerde bijkluswet, waartegen UNIZO protest aantekent bij het Grondwettelijk Hof.

Grootste stijging aantal starters in Oost-Vlaanderen
Zonder rekening houden met een foutenmarge zien we in alle Vlaamse provincies een stijging van het aantal starters. Ten opzichte van de eerste drie kwartelen van 2017 is de stijging in deze periode in 2018 het grootst in de provincie Oost-Vlaanderen (9,5%). 38,5% van de totale Vlaamse groei van bedrijfscreaties komt op conto van Oost-Vlaanderen. Vlaams-Brabant volgt als tweede met een groeipercentage van 6,3%.

Meer weten: Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E
filip.horemans@unizo.be