Aangifte personenbelasting via Tax-on-web: één week extra voor boekhouders en accountants

De termijn voor het indienen van een de aangifte personenbelasting door boekhouders en accountants via Tax-on-web is met één week verlengd. Normaal verstreek de termijn op 29 oktober, maar dat is nu door Minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, met één week verlengd,  tot en met 5 november 2015. Redenen zijn het hoog aantal aangiftes dat nog moet gebeuren en het vastlopen van de server van de FOD Financiën bij piekmomenten.

Meer over: Belastingen