Aantal vacatures blijft stijgen

Dat blijkt uit cijfers die VDAB bekendmaakte. In september ontving de VDAB 23.172 vacatures of 10,8% meer dan een jaar geleden. Ook gecumuleerd blijft het aantal vacatures stijgen. De voorbije twaalf maanden werden 248.734 jobs ontvangen, dat is 12% meer dan de twaalf maanden voordien. Vorige maand was het verschil +11,8%.
In 40% van de vacatures worden geen of nauwelijks diplomavereisten gesteld. De grootste stijging zit bij de vacatures voor middengeschoolden.
De sectoren ‘Informatica, media en telecom’, ‘Textiel, kleding en schoeisel’, ‘Chemie, rubber en kunststof’, ‘Vervaardiging van transportmiddelen’ en ‘Energie, water en afvalverwerking’ kennen een sterk stijgende vraag.
Uit de dienstverlenende sectoren ontving VDAB opvallend minder vacatures. Vooral de daling van het aantal vacatures uit de bouwsector valt op (-7,9%). VDAB wijt dit aan de zware concurrentie van buitenlandse bouwbedrijven.

Bron: HR square