Akkoord met Worldline over vertragingen betaalverkeer

U herinnert zich allicht nog de panne bij Worldline van 18 september, waardoor ondernemers soms tot een week moest wachten vooraleer de elektronische betalingen van uw klanten werden doorgestort naar uw rekening.  Aangezien dit de derde panne was van Worldline op evenveel jaren tijd, drong UNIZO aan op duidelijke afspraken met Worldline over een betere dienstverlening . Die afspraken werden nu in een concrete overeenkomst gegoten. We zetten de inhoud hier voor u kort op een rij:

Compensatie voor de panne van 18 september
In de eerste plaats werd uiteraard een vergoeding afgesproken voor de ondernemers die door de panne getroffen werden. Was u slachtoffer, dan betaalt Worldline u de transactiekosten voor een periode van twee weken terug.

Duidelijke targets voor verbeterde dienstverlening
Daarnaast werd op vraag van UNIZO de nadruk gelegd  op concrete afspraken over de dienstverlening door Worldline, met duidelijke doelstellingen en automatische boetes wanneer die doelstellingen niet worden gehaald. Die afspraken zorgen er voor dat:

    •    de klantendienst verbeterd wordt (zowel via telefoon als via mail), ook voor de ondernemers die vandaag in de goedkoopste abonnementsformules zitten;
    •    de stabiliteit van het netwerk van elektronisch betalen verhoogd wordt;
    •    er garanties komen dat banken voldoende snel de informatie krijgen die nodig is om het geld op de rekening van de handelaar te plaatsen.

Bekijk hier het gedetailleerde overzicht van de gemaakte afspraken, doelstellingen en automatische sancties.

Worldline zal bovendien maandelijks de vastgelegde doelstellingen rapporteren aan de ondernemersorganisaties,
Tot slot zal ook het TINA – systeem (een systeem waardoor elektronische betalingen zelfs bij een panne kunnen worden verwerkt) verder aangepast worden aan de noden van de (kleine) ondernemer.

Meer over: Betaalverkeer, Betaalterminal, Elektronisch betaalverkeer