Bazen moeten meer aandacht voor coaching hebben

Dat blijkt uit onderzoek van de Vlerick Business School, HR-dienstverlener Attentia en mediapartner Jobat bij 1746 Belgische werknemers. 60% van de bevraagde werknemers is tevreden met zijn huidige jobsituatie, maar daarom nog niet betrokken. Vooral bij werknemers tussen 25 en 34 jaar scoort de betrokkenheid laag.
Werknemers verwachten van hun baas ondersteuning bij hun ontwikkeling. Ze willen bijleren en vooruitgaan. Coaching heeft een zeer grote impact op betrokkenheid en net hier scoren Belgische bazen het slechtst. Ze besteden er onvoldoende aandacht aan of ze beschikken zelf niet over de nodige vaardigheden ervoor. Ook op andere hefbomen om medewerkers te motiveren, zoals hen het gevoel geven dat je meeleeft, scoren Belgische bazen zwak.
Bazen zijn iets beter in informeren, voorbeeldgedrag stellen en het betrekken van medewerkers wanneer beslissingen genomen moeten worden.
Evaluatie Slechts 40% van de werknemers vindt dat evaluatiegesprekken met de baas motiverend werken. De overige 60% vindt dat ze weinig tot zelfs geen effect hebben. Werknemers vinden zo’n formeel gesprek meestal te kort. Ook inhoudelijk kan zo’n gesprek beter. Werknemers willen vooral praten over toekomstperspectieven, doorgroeien en opleidingen volgen. Maar die onderwerpen staan vaak onderaan op de agenda.
Het formuleren van individuele doelstellingen werkt net niet motiverend, iets wat wel frequent een onderwerp is bij een evaluatie. Bovendien beschouwt iets meer dan de helft van de werknemers zijn beoordelingsgesprek als niet helemaal eerlijk.
Informele gesprekken en feedback motiveren veel meer, maar komen zelden voor. 80% geeft aan maandelijks of minder frequent feedback te krijgen. Bij bijna een derde is dat slechts één keer per jaar.
Uit het onderzoek blijkt verder dat slechts 40% trots is om deel uit te maken van zijn team. Amper 50% geeft aan dat er duidelijk afgebakende doelstellingen zijn. Ook een bedrijfscultuur die gebaseerd is op welzijn, werkt motiverend.

 

Bron: HR Square