Beheer van niet-huishoudelijk afval in Brussel: nieuwe verplichtingen

Vanaf 2 februari 2014 zullen de professionelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest PMD moeten sorteren en dat moeten kunnen bewijzen.

Volgende afvalcategorieën moeten gescheiden van het restafval worden aangeboden: PMD; glasafval; plantaardig afval; ander afval dat het voorwerp is van een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (AEEA, batterijen, enz.).

Deze verplichtingen vormen een aanvulling op de verplichtingen die reeds van kracht waren sinds 2 februari 2013 voor papier en karton.

Sorteerbewijs 

Het bewijs van het sorteren kunt u op de volgende manieren leveren :

  • via een contract dat werd afgesloten met een geregistreerd ophaler of via ophaalattesten, afgeleverd door een geregistreerd ophaler als u afval produceert of bezit waarvan het wekelijkse volume meer bedraagt dan :
    • 50 liter PMD (plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons)
    • OF 30 liter papier- en kartonafval
    • OF 30 liter restafval (niet-recycleerbare fractie)

de onderneming die een afvalvolume produceert dat minder bedraagt dan deze hoeveelheden kan haar afval aanbieden bij de ophaling van het huishoudelijk afval;

  • via het verwerkingsbewijs zoals afgeleverd door een vergunde verwerkingsinstallatie.

Meer info