Belgische organisaties investeren minder in HR dan hun Europese concurrenten

Dat blijkt uit de ‘Global Capital Trends 2014’-enquête van consultant Deloitte. De studie peilt naar de mening en plannen van meer dan 2500 bedrijfsleiders wereldwijd, onder wie 79 uit België.
Zowel lokaal als wereldwijd bleek leiderschap de grootste zorg in het domein van het menselijk kapitaal. Maar tegelijkertijd geven de respondenten aan dat dit een uitdaging is waarop ze het minst zijn voorbereid. De kloof tussen het belang dat organisaties hechten aan deze uitdaging en de mate waarin ze klaar zijn om de uitdaging aan te gaan (‘capability gap’), is bijzonder groot (39%). De gap in België is bovendien groter dan in EMEA (31%) en wereldwijd (34%).
Talentontwikkeling Het aanscherpen van de vaardigheden van HR-professionals is de tweede belangrijkste trend in menselijk kapitaal voor Belgische bedrijven. Door het ontstaan van nieuwe technologieën, demografische veranderingen op het werk en de veranderlijke aard van het werk zelf, zijn HR-professionals genoodzaakt om hun vaardigheden uit te breiden om impact te hebben in hun organisaties.
‘Reskilling’ van de HR-functie is de tweede belangrijkste trend voor EMEA en de derde wereldwijd. De ‘capability gap’ van 22% toont aan dat Belgische bedrijven ook nog niet voorbereid zijn op deze trend. De score is echter iets beter dan wat we zien in EMEA (25%) en wereldwijd (26%). Het feit dat Belgische respondenten minder optimistisch zijn over de groeivooruitzichten in 2014, kan dit verklaren.
Werknemers met zeldzame technische en professionele vaardigheden aan boord houden en een omgeving scheppen waarin werknemers deze vaardigheden verder kunnen ontwikkelen, is de derde belangrijkste trend in het domein van menselijk kapitaal voor Belgische bedrijven.
Een vierde trend is het vinden van middelen om de ‘overweldigde medewerkers’, die worstelen met een door technologie aangestuurde werkomgeving die 24/7 draait, te redden. Het aanpakken van de overdaad aan informatie is een nieuwe trend.
Investeringen in HR Belgische bedrijven geven hun HR- en talentprogramma’s de score goed (30%) of adequaat (44%). Anderzijds is investeren in HR geen prioriteit in België. Slechts een vierde (27%) van de organisaties wil de HR-uitgaven optrekken met 5%. In EMEA en wereldwijd wil een derde van de respondenten meer investeren in HR.

Slechts één op de tien Belgische organisaties is van plan om meer dan 5% extra in HR te investeren, ook dat is minder dan in EMEA (12%) en wereldwijd (13%).

Meer dan de helft (58%) van de Belgische organisaties is niet van plan om in de komende 12 tot18 maanden meer te investeren in HR, tegenover 47% wereldwijd.

 

Bron: HR Square