Belgische professionele hondenverkoop en legale invoer boven elke verdenking

Uit krantenberichten blijkt dat er jaarlijks in België heel wat honden illegaal worden ingevoerd en verkocht. Dit blijkt het werkt te zijn van een internationale hondenmaffia. UNIZO wijst er uitdrukkelijk op dat deze illegale circuits absoluut niets te maken hebben met de legale kweek en verkoop van honden in België. Of met de legale invoer van honden in België. Ani-zoo, de bij UNIZO aangesloten vereniging van onder meer de professionele hondenkwekers, maakt er reeds lang werk van om de rotte appels uit de sector te weren. Bovendien moeten de berichten over de fok van honden in Oost-Europa genuanceerd worden, zo blijkt ook uit vaststellingen van de Dienst Dierenwelzijn van de FOD Economie.

Belgische professionele kwekers niet linken aan illegale handel

In de media wordt de illegale handel in honden vaak gelinkt aan de professionele hondenkweek in België. Dit is onterecht. Ani-zoo vraagt als sectororganisatie van onder meer de professionele hondenkwekers uitdrukkelijk dat er hard wordt opgetreden tegen fokkers die zich inlaten met illegale kweek of illegale invoer van honden.

Bonafide fokbedrijven in Oost-Europa voldoen wel aan normen

Het beeld dat van de fokbedrijven in Oost-Europa wordt opgehangen, moet sterk genuanceerd worden. De fokkerijen en leveranciers uit Oost-Europa voldoen doorgaans wel aan de normen. Zo blijkt ook uit vaststellingen ter plaatse van de Dienst Dierenwelzijn van de FOD Economie, die na een missie eind 2013 nog besloot dat “Er goede praktijken zijn en de wens er ook is om deze goede praktijken aan te houden en de regels na te leven en er ook op toe te zien dat deze regels door anderen worden nageleefd”.

De legale transporten van honden vanuit Oost-Europa naar België voldoen aan alle normen. Wie deze legale transporten over dezelfde kam scheert als de illegale handel, doet al de professionals uit de keten (lokale overheden, dierenartsen, de inspectiediensten, enz…) oneer aan.

5 actiepunten van Ani-zoo

Ani-zoo heeft aan de kersverse Vlaamse minister van Dierenwelzijn 5 actiepunten overgemaakt. Bij onregelmatigheden voldoende hard optreden (zowel fiscaal als juridisch) en dit over de ganse keten:

  • Verplichte registratie van de ouders van pups om zwarte handel en/of kweek en ook erfelijke afwijkingen te kunnen opsporen;
  • Opstellen van een objectief plan, voor de professionele kwekers en kweker handelaars, voor de socialisatie van de pups;
  • Beperking van de publiciteit op internet en deze ook enkel nog toelaten voor erkende ondernemingen;
  • Betere communicatie aan de consument.

Ani-zoo hoopt dat zij snel met de minister van Dierenwelzijn in overleg kan treden over deze actiepunten.