Beroepsorganisatie kappers UBK-UCB en UNIZO versterken samenwerking

Tot nu was UBK- UCB geassocieerd bij de KMO- organisatie. Concreet worden daardoor alle leden van de kappersfederatie ook volwaardig UNIZO-lid, en alle UNIZO-leden kappers ook lid van de beroepsorganisatie. UBK- UCB telt 900 leden. De structurele samenwerking  moet de representativiteit , de knowhow, de dienstverlening en de slagkracht verder versterken,  benadrukken beide organisaties. Dat  kadert tegelijk in de noodzaak voor meer erkenning van de kapperssector. Het gaat over  zeer arbeidsintensieve, maar voor de betrokken klanten erg  belangrijke dienstverlening.

Daarom willen UBK- UCB en UNIZO ook   voor deze sector samen  nog sterker inzetten op  de broodnodige lastenverlaging onder meer voor de brutoloonkost en de BTW, een soepeler arbeidswetgeving, de aanpassing van het fiscaal forfaitair systeem , en een versterking van de opleidingen en permanente  bijscholing van zowel de werkgever als de medewerkers  in functie van de nieuwste trends en technieken. En dit zowel voor startende als voor gevestigde kappers. Er zijn inmiddels 121 sectorganisaties aangesloten bij UNIZO.