Bespaar tijd en geld met de juiste douaneregeling!

Bij de invoer of uitvoer van goederen wordt het ‘Enig Document’ gebruikt. Hierop wordt een douanebestemming toegekend. Met deze douane bestemming, brengt u de douane als het ware op de hoogte van wat er met uw goederen zal gebeuren. Vaak worden uw goederen (na een bewerking) ook weer uitgevoerd. In dat geval kan het gebruik van de juiste douanebestemming u veel geld besparen. ‘Wederuitvoer’ en het ‘plaatsen onder een douaneregeling’ zijn courante douanebestemmingen. Maar vooral met het correcte gebruik van de douaneregelingen kan u geld besparen.

Voor u als ondernemer zijn er vier douaneregelingen die interessant kunnen zijn: de tijdelijke invoer, de tijdelijke uitvoer, de passieve veredeling en de actieve veredeling.

Tijdelijke invoer

De tijdelijke invoer is een douaneregeling waarbij niet-communautaire goederen worden ingevoerd in de

Europese Unie en nadien in dezelfde staat weer worden uitgevoerd. De tijdelijke invoer van goederen gebeurt onder vrijstelling van belastingen bij invoer. U betaalt dus geen invoerrechten en stelt enkel een borg ter hoogte van de belastingen die u zou betalen bij invoer. Deze borg wordt na wederuitvoer vrijgegeven. Het volstaat om aan uw douane-agent de opdracht te geven om uw goederen onder de regeling tijdelijke invoer aan te geven.

Tijdelijke uitvoer

Tijdelijke uitvoer werkt op dezelfde manier als tijdelijke invoer, maar in de omgekeerde zin. Bij deze regeling zal u geen invoerrechten moeten betalen bij wederinvoer in de Europese Unie nadat u uw goederen eerst uitvoerde naar een derde land. U zal wel moeten kunnen aantonen dat uw goederen effectief dezelfde zijn als op het ogenblik dat ze uit de Europese Unie uitgevoerd werden. Hiervoor dient u uw tijdelijke uitvoeraangifte voor te leggen.

Actieve en passieve veredeling

De actieve en passieve veredeling zijn een economische douaneregelingen. De actieve veredeling laat toe, zonder betaling van invoerrechten, goederen uit derde landen in te voeren in de Europese Unie, ze er te verwerken en nadien opnieuw uit te voeren. Bij de actieve verdeling is een borg te betalen. Deze bedraagt doorgaans slechts 10% van de invoerrechten. De passieve veredeling laat toe goederen uit te voeren naar derde landen, ze daar te verwerken/bewerken en daarna opnieuw in te voeren met gehele of gedeeltelijke vrijstelling van rechten. Over het algemeen betaalt men slechts rechten op de meerwaarde.

Om van de actieve of passieve veredeling gebruik te maken vraagt u een vergunning aan bij de douane.