Betaalgedrag overheden en bedrijven gaat erop achteruit

Bedrijven en overheden betalen steeds meer te laat of helemaal niet volgens een studie van UNIZO & Graydon. Wat is er aan de hand? 

De kwaliteit van betalingen in ons land nam het afgelopen jaar af. Dat blijkt uit de jongste Barometer Betaalgedrag van bedrijfsinformatiespecialist Graydon in samenwerking met UNIZO. 

Belgische bedrijven en overheden betalen bijna 70 procent van de facturen binnen de afgesproken termijn. Eén factuur op tien is een wanbetaling, die véél te laat of niet meer wordt betaald. Vooral in de tweede helft van 2018 zien we dat meer facturen niet tijdig of te laat worden betaald. Opvallend, vooral de federale overheid gaat erop achteruit met het tijdig betalen.  

Om hieraan iets te doen, heeft UNIZO een aantal concrete beleidsaanbevelingen.

Wat stelt UNIZO concreet voor?

Vandaag bestaat de zogenaamde Wet ter Bestrijding van Betalingsachterstand in Handelstransacties. Maar die voldoet niet.  UNIZO vraagt volgende aanpassingen:
 

  • De mogelijkheid beperken om contractueel langere betaaltermijnen dan 30 dagen af te spreken.
  • De verificatietermijn integreren in de totale betaaltermijn.
  • Een tijdige aanlevering van een eventueel PO-nummer. 
  • Het verbieden van contractuele afspraken over de factuurdatum uitbreiden naar B2B-overeenkomsten (vandaag is dit enkel het geval bij overeenkomsten met de overheid). 
  • Schuldenaars verplichten om het openstaande bedrage met de voorziene intrest te verhogen. 
  • Overheden moeten zich engageren om niet alleen de toegekende betaaltermijnen in te korten, maar om die ook correct na te leven. 

Een wettelijke uiterste betaaltermijn is echter niet voldoende. De ondernemer moet efficiënt kunnen optreden als de vastgelegde betaaltermijn toch zou worden overschreden. 
 
Ondernemers zetten afhankelijk van over welke klant het gaat al dan niet de stap naar de rechtbank. Maar sowieso vinden ze de huidige procedures voor de rechtbank te traag en te duur. De overheid nam al initiatieven via de 'procedure tot invordering van onbetwiste geldschulden'. Maar die geldt enkel voor schuldvorderingen tegen andere ondernemers, niet voor consumenten of de overheid. UNIZO vraagt om de procedure uit te breiden naar overheid en consumenten. 

Meer over: Betalingsachterstand