Bezige bijen in Haacht

Vreemd zicht op de Parking Lombaarden in Haacht deze middag. UNIZO gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche en Nico Bogaerts, schepen Lokale Economie en Ruimtelijke Ordening in Haacht, openden een....bijenhotel. Jawel, dat lees je goed! Wat heeft UNIZO in godsnaam met bijen te maken, hoor ik je denken? 

Een bijenhotel biedt onderdak aan solitaire bijen, hommels, vlinders... en tal van andere insecten. Samen zorgen ze voor heel wat, uiteenlopende, 'bedrijvigheid'. En daarmee staan ze perfect symbool voor de gemeente Haacht. Want laat het centrum net daar een actieve smeltkroes zijn diverse ondernemers, kleinschalige maak- of productiebedrijven, vrije beroepers en diverse diensten. 

Daarom bekroonde UNIZO de gemeente Haacht vorig jaar als 'Pionier Bedrijvige Kern'. Naast de mix in het centrum legt Haacht in het masterplan voor de ruimtelijke ordening van het centrum ook onder meer de nadruk op beleving en vernieuwing in het winkelkerngebied. Het maakt werk van een doordacht parkeerbeleid (gratis kortparkeren in het centrum, gratis langparkeren op de randparkings), maar ook van een vlotte bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Een lokaal horecaplan biedt extra ondersteuning en promotie voor de ondernemers uit de sector. Via de inzet van streekproducten binnen de horeca wordt in één adem het streektoerisme aangezwengeld. Door al deze initiatieven weet Haacht de leegstand in de kern tot 4,7 procent te beperken

Vandaag bezocht Danny Van Assche de gemeente en ontmoette er enkele ondernemers die vertelden waarom zij zich in de kern vestigden. 

Lees hier over de visie en aanpak van Haacht