Bezige bijen symboliseren 'Bedrijvige Kern' in ondernemende gemeente Haacht

Deze middag opende UNIZO in Haacht officieel een... bijenhotel. Het 'hotel' aan Parking Lombaarden in Haacht, op zo'n honderd meter van het centrum, biedt onderdak aan solitaire bijen (mestersbijen, behangersbijen, zandbijen), hommels, vlinders... en diverse andere insecten. Samen zorgen ze voor heel wat, uiteenlopende, 'bedrijvigheid' en staan ze symbool voor wat zich in het levendige, actieve centrum van de gemeente Haacht afspeelt: diverse ondernemers, kleinschalige maak- of productiebedrijven, vrije beroepers en diverse diensten zorgen er samen voor een 'bedrijvige kern', met een grote aantrekkingskracht en weinig leegstand. Daarmee mag Haacht zich van UNIZO 'Pionier Bedrijvige Kern' noemen.

Met de prijs "Pionier Bedrijvige Kern" wil UNIZO initiatieven bekronen die bijdragen tot levendige kernen, waar ondernemen, wonen, ontspanning en werken slim worden verbonden. Bedrijvige kernen zijn immers én economisch, én sociaal, én ecologisch interessant. Daarom poneert UNIZO 'bedrijvige kernen', met de maatregelen om daartoe te komen, als één van de vijf prioriteiten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

"Werken aan een bedrijvige kern vergt een volgehouden aanpak op lange termijn, met participatie van alle betrokkenen en waarbij verschillende beleidsdomeinen zoals ruimtelijke ordening, mobiliteit en een gericht ondersteuningsbeleid op elkaar werden afgestemd", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. "De gemeente Haacht vormt een schoolvoorbeeld van zo'n beleid en werd daarom door UNIZO verkozen tot 'Pionier Bedrijvige Kern' in een 'wedstrijd' waaraan 43 Vlaamse gemeenten met hun dossiers deelnamen."

Daarom is Haacht "Pionier Bedrijvige Kern"
Uit het juryrapport

De gemeente Haacht diende een project in waarbij zeer duidelijk gekozen werd voor de lange termijn en beleidsoverschrijdende acties en structurele maatregelen. Hierbij houdt Haacht sterk rekening met haar eigenheid als kleine gemeente. 

Bij haar inspanningen om het het originele en diverse centrum te vrijwaren, beperkt Haacht zich niet tot de klassieke detailhandel en horeca, maar is er ook ruimte voor een brede waaier aan aanvullende activiteiten. Het resultaat: een mooie mix van allerhande ondernemers, bankkantoren, vrije beroepers en andere dienstverleners, zoals consultants, tot en met een hondenkapsallon. Bovendien sier ook ruimte voor maak/productiebedrijven in de kern. Zo huist er in het Haachtse centrum een goudsmid, een klokkenmaker, een haakwinkel...
Het gemeentebestuur zet actief in op het snel invullen van panden die leeg komen te staan. De leegstand bedroeg in 2016 amper 4,7 %.

Meer weten: Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be