Bike-Form moet bedrijfsfietsen integreren in bedrijfswereld

Meer en meer bedrijven zien de fiets als een volwaardig alternatief voor een aanzienlijk deel van de verplaatsingen van hun medewerkers. Maar ze kennen het aanbod van de fietssector onvoldoende. Ook de fietssector promoot de fiets als bedrijfsvervoermiddel, maar stoot op een gebrek aan organisatorisch vermogen om op grote schaal een goed productaanbod te kunnen combineren met een goede service.
De creatie van een platform moet alle betrokken partijen in staat stellen om de aangeboden informatie te verwerken, uit te wisselen en om te zetten in concrete initiatieven. Het project mikt op een honderdtal bedrijven die uiteindelijk overgaan tot de aankoop of leasing van bedrijfsfietsen.
Bike-Form wil een 50-tal fietshandelaars en serviceproviders in het project betrekken en zo'n 1500 bedrijven actief op het platform laten meewerken.

Meer informatie op http://www.vim.be/projecten/bike-form

Bron: HR Square