Boekenverkoop in Vlaanderen blijft dalen

De boekenverkoop in Vlaanderen is in de eerste helft van 2014 vrij sterk gedaald. De omzet daalde met 4,5 procent, terwijl het aantal verkochte exemplaren daalde met 6,6 procent. Dat heeft Boek.be, de koepelvereniging van het Vlaamse boekenvak, maandag bekendgemaakt.

De verkoop van het algemene boek in Vlaanderen blijft volgens Boek.be een moeilijke periode doormaken. De totale omzet in het eerste jaarhelft bedraagt 84,7 miljoen euro, wat een daling betekent van 4,5 procent. Het aantal verkochte boeken daalde in deze periode met 6,6 procent naar 6,5 miljoen stuks. Dit is het derde jaar op rij dat de boekenverkoop een daling kent. Het boek krijgt steeds meer concurrentie van andere vormen van ontspanning (internet, games, ...) en heeft dringend nood aan bredere aandacht en een aantrekkelijker imago als belangrijkste cultuur- en informatiedrager.

Daarom vraagt Boek.be aan de Vlaamse regering om samen snel werk te maken van een grote publiekscampagne voor het boek zoals voorzien in het regeerakkoord.

Het literaire fictie-genre kent de grootste daling, nl. 11,9 procent. Terwijl vorig jaar de nieuwe Dan Brown en de nieuwe Khaled Hosseini voor een onverwachte boost zorgden in de verkoop van dit genre, blijkt dit voorjaar geen echte bestsellers op te leveren. De verkoop van de top 10 titels bedraagt dit voorjaar slechts de helft van de omzet van vorig jaar. De boekenmarkt is sterk afhankelijk van de verkoop van bestsellers. Af en toe kan de bestsellerverkoop de cijfers wat opkrikken, maar de algemene tendens is dalend.

Het bekroonde boek "Oorlog en Terpentijn" van Stefan Hertmans is het meest verkochte literaire fictieboek. De verkoop van de kinderboeken blijft ogenschijnlijk stabiel, maar hier hoort wel een kanttekening bij. Dankzij de rage van de loom-bandjes nemen de instructie- en patroonboekjes een steeds groter aandeel voor hun rekening in de verkoop van dit genre.

De herdenking van de Eerste Wereldoorlog is ook zichtbaar in de boekenverkoop. Bijna alle genres kennen een daling in de verkoop, behalve de non-fictie informatief. Hier zijn het vooral de geschiedenisboeken die een grote belangstelling kennen. De vele herdenkingsboeken over WOI slaan duidelijk aan bij het publiek, waardoor dit genre stijgt met 5,1 procent.

Bij de non-fictie vrije tijd stellen we een daling vast met 3,8 procent. De kookboeken kennen een lichte daling maar blijven wel een belangrijke plaats innemen in de totale boekenverkoop. Opvallend hier is de sterke aanwezigheid van Pascale Naessens die met niet minder dan vijf verschillende titels de top 10 van de non-fictie vrije tijd overheerst.

Binnen een dalende markt zien quasi alle marktkanalen hun verkoop dalen. Het is enkel de internetboekhandel die zijn positie weet te versterken. Hier bedraagt de groei 14,3 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het is een tendens die zich de voorbije jaren al manifesteerde en doorzet. Hiermee stijgt het aandeel van de online winkels binnen de totale boekenverkoop boven de 12,5 procent.

Voor het eerst publiceert Boek.be betrouwbare cijfers over de verkoop van e-boeken in Vlaanderen. In het tweede kwartaal van 2014 werden in Vlaanderen om en bij de 99.000 e-boeken verkocht. Dat is 3 procent van de totale verkoop in Vlaanderen. In hetzelfde kwartaal gingen er 3,2 miljoen papieren boeken over de toonbank. Hiermee loopt Vlaanderen nog achter op Nederland waar de digitale verkoop nu 4,7 procent van de totale omzet vertegenwoordigt.

Uiteraard wordt deze verkoop vooral online gerealiseerd, waardoor 1 boek op 4 dat bij een webshop wordt gekocht vandaag een e-boek is. Bijna 3 op de 4 van de verkochte e-boeken is literaire fictie. De overige genres komen veel minder aan bod. Opvallend is dat nog slechts 2 procent van de verkochte boeken voorzien is van het beveiligingssysteem van Adobe. Het overgrote deel van de e-boeken heeft vandaag een watermerkbeveiliging, zodat de consument geen enkele hinder ondervindt bij het installeren van de boeken op de e-reader of tablet. Het aanbod aan e-boeken neemt ook zienderogen toe. Er zijn reeds meer dan 33.000 verschillende titels digitaal beschikbaar, zowat 41 procent van de leverbare titels.