Buurtsuper.be en UNIZO over statiegelddebat: "Kiezen voor realistische en werkbare uitkomst"

UNIZO en Buurtsuper.be roepen alle betrokkenen op om de nodige omzichtigheid aan de dag te leggen in het debat over het al dan niet invoeren van statiegeld voor blikjes en PET-flessen. "Wij denken niet dat het invoeren van statiegeld, bovenop de reeds bestaande inspanningen van, onder meer, onze ondernemers de manier is om de berg zwerfvuil terug te dringen", zegt Luc Ardies, directeur van Buurtsuper.be, de UNIZO-organisatie voor de zelfstandige supermarkten. "Om nog maar te zwijgen over de praktische haalbaarheid."
"Blikjes en PET flessen vormen vandaag slechts een deel van het totale zwerfvuil op de openbare weg", aldus nog Luc Ardies. "De privésector - de voedings- en andere fabrikanten en winkels - dragen momenteel jaarlijks al 9 miljoen euro bij om de consumenten te sensibiliseren en acties te organiseren om alle zwerfvuil aan te pakken en dus niet enkel de blikjes en PET-flessen. Kijk maar op http://mooimakers.be/operatie-proper. Aan dit project is ook een controle en handhavingsbeleid gekoppeld, om hardleerse vervuilers te vervolgen en te beboeten."

Buurtsuper.be en UNIZO zijn voorstander van zo’n alomvattende campagne, omdat die het probleem van zwerfvuil integraal aanpakt, in plaats van enkel blik en PET-flessen te viseren. Bovendien zou de invoering van statiegeld op blik en PET-flessen de bestaande Fost Plus-systemen doorkruisen waardoor verpakkingen en dus producten duurder worden. UNIZO en Buurtsuper.be vinden ook dat de hele bevolking niet moet boeten voor het wangedrag van enkele hardleerse vervuilers.
Als het statiegeld-systeem er komt en consumenten blik en PET-flessen moeten terugbrengen naar het winkelpunt (in plaats van ze in de blauwe Fost Plus-zak te stoppen), zullen de betrokken zaken moeten investeren in (bijkomende), aangepaste leeggoedautomaten, vrezen Buurtsuper.be en UNIZO. "Daarbij gaat het niet alleen om de buurtsupermarkten, maar ook de dagbladwinkels, de frituren... In totaal zo'n 10.000 verkooppunten", waarschuwt Luc Ardies. "De  kostprijs van een aangepaste leeggoedautomaat loopt al gauw op tot enkele tienduizenden euro's en is dus niet haalbaar is voor de meeste van die zaken. Nog afgezien van die kostprijs hebben de meeste verkooppunten ook helemaal geen ruimte om zo'n installatie te plaatsen."

Buurtsuper.be en UNIZO benadrukken dat we nu al recyclagekampioenen zijn, met een goed werkend systeem voor ophaling van verpakkingsafval via Fost Plus. Ze rekenen in dit debat op een realistische en werkbare uitkomst, waar ze constructief willen aan meewerken.

Meer weten:

Luc Ardies, directeur Buurtsuper.be
M 0475/55 69 95 - E luc.ardies@unizo.be

UNIZO-persverantwoordelijke Filip Horemans
M 0478/22 37 51 - E filip.horemans@unizo.be