Coronavirus: kmo's waarderen heldere informatie, maar verwerpen paniekzaaierij

Kmo's in Vlaanderen beginnen de impact van de Coronacrisis volop te voelen, blijkt uit een zopas afgenomen UNIZO-ondernemersenquête, in samenwerking met Checkmarket. Opvallend: voor kmo's met werknemers staat de bezorgdheid bij het personeel met stip op één qua negatieve impact op dit ogenblik (39%). (Nog) meer bezorgdheid van het personeel in de nabije toekomst, haalt hier zelfs een score van 57%. Vrijwel even hoog in de ranglijst staan de twijfels over al dan niet internationaal reizen (39% nu, 56% in de nabije toekomst). Een score die, zo blijkt uit enkele inhoudelijke reacties bij de enquête, ook vaak samenhangt met de ongerustheid bij het personeel. Zo getuigen ondernemers bijvoorbeeld over werknemers die, uit schrik voor het Coronavirus, erg terughoudend reageren wanneer ze opdrachten moeten uitvoeren in het buitenland, zelfs in de onmiddellijke buurlanden. Afwezigheid van personeel staat momenteel nog onderaan de lijst met prangende problemen (4%). Maar 46% verwacht dat dit in de nabije toekomst problemen gaat geven. Intussen heeft een kwart (24%) van de importerende kmo's op dit ogenblik al problemen met de import van goederen en 21% met de bevoorrading en leveringen. 20% kampt met een dalende verkoop en van de exporterende kmo's heeft momenteel 10% exportproblemen.

Over de informatieverstrekking vanuit de overheid blijken de kmo's gemiddeld best tevreden, maar gevraagd naar de mediaverslaggeving overheerst ontevredenheid, blijkt nog uit de UNIZO-enquête. "Teveel heisa en paniekzaaierij", luidt hier het harde oordeel. "Veel van onze bedrijfsleiders zien een rechtstreeks verband tussen die mediaberichtgeving en de alsmaar toenemende ongerustheid bij hun medewerkers", aldus Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. "Uiteraard nemen onze kmo's de adviezen van de overheid ernstig en zitten ze heel erg in met de gezondheid en het welzijn van hun medewerkers, hun klanten, hun leveranciers... net zozeer als met die van zichzelf en hun familie. Met gezond verstand trachten ze de besmettingsrisico's maximaal te beperken. Maar uit hun reacties blijkt toch vooral een oproep toe meer sereniteit en zin voor proportie in de mediaberichtgeving. Onze ondernemers staan doorheen hun loopbaan meer dan eens voor hete vuren en weten uit ervaring dat paniek en doemdenken in dat geval de slechtst mogelijke raadgevers zijn, die de negatieve economische impact veel erger maken dan nodig (in dit geval voor de volksgezondheid)."

Deze ochtend kwam voor het eerst de Vlaamse Taskforce samen, op initiatief van Vlaams minister-president Jan Jambon en Economieminister Hilde Crevits, met daarin werkgevers- en werknemersorganisaties, om de impact van het Coronavirus op onze economie te bespreken en eventuele extra maatregelen voor te stellen, zonder extra administratieve rompslomp. Namens UNIZO zat gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche aan de tafel. Naast aandacht voor de nodige steunmaatregelen om onze bedrijven doorheen deze crisis te helpen, bepleitte hij er vooral meer sereniteit om deze crisis in volle helderheid van geest te bestrijden.

Info: Ondernemers met vragen naar aanleiding van de Corona-crisis vinden heel wat informatie op de UNIZO-infopagina www.unizo.be/corona. Ze kunnen ook de klok rond terecht bij de UNIZO Ondernemerslijn, op het nummer 0800 20 750, via mail ondernemerslijn@unizo.be en via chat (enkel tijdens kantooruren) op www.unizo.be.

Meer weten: Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be