Coronavirus: UNIZO erg te spreken over vandaag door de ministerraad genomen steunmaatregelen voor onze bedrijven

UNIZO reageert zeer tevreden op de maatregelen die de ministerraad vandaag nam ter ondersteuning van door Corona getroffen bedrijven. "We zijn ook blij met de serene, pragmatische benadering van deze crisis die de regering aan de dag legt, met oog voor de nodige voorzorgs- en ondersteuningsmaatregelen, maar wars van al te draconische maatregelen die onze economie extra pijn zouden doen, zonder daarom de volksgezondheid te dienen", benadrukt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. " UNIZO is in het bijzonder verheugd over de door de ministerraad heel soepele toekenning van technische werkloosheid door overmacht, voor de periode tot 30 juni, met een minimum aan administratieve rompslomp. Ook de vereenvoudigde toegang tot een vervangingsinkomen (overbruggingsrecht) voor zelfstandigen die hun activiteiten tijdelijk moeten stopzetten, is volgens UNIZO een cruciale maatregel.

De mogelijkheid om de verschuldigde personen- of vennootschapsbelasting gespreid te betalen, evenals de btw en bedrijfsvoorheffing kan voor bedrijven in tijdelijke financiële nood een belangrijk verschil maken, aldus UNIZO. Ook het wegvallen van eventuele boetes of sancties door vertragingen bij overheidsopdrachten, duidelijk gelinkt aan Corona, is volgens UNIZO een belangrijke tegemoetkoming, en in het bijzonder de heel soepele, quasi automatische toekenning van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor bedrijven die hun activiteiten moeten terugschroeven of stopzetten. In dat verband noemt UNIZO de verhoogde uitkering voor de getroffen werknemers (70% van hun loon) eveneens een goede zaak.

UNIZO verwelkomt tevens de maatregelen, specifiek ten aanzien van zelfstandigen, zoals een vermindering van voorlopige sociale bijdragen voor 2020 en uitstel  met een jaar tot vrijstelling (afhankelijk van de situatie) van betaling van de sociale bijdragen voor de eerste twee kwartalen voor dit jaar, naast een vereenvoudigde toegang tot een vervangingsinkomen (overbruggingsrecht) voor wie zijn activiteiten tijdelijk moet stopzetten.

Info: Ondernemers met vragen naar aanleiding van de Corona-crisis vinden heel wat informatie op de UNIZO-infopagina www.unizo.be/corona. Ze kunnen ook de klok rond terecht bij de UNIZO Ondernemerslijn, op het nummer 0800 20 750, via mail ondernemerslijn@unizo.be en via chat (enkel tijdens kantooruren) op www.unizo.be.

Meer weten: Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be

Meer over: Corona