Daarom verdedigt Karel Van Eetvelt het nieuw ontwerp van sociaal akkoord

Beste ondernemer,
Beste UNIZO-lid,

Karel Van EetveltU heeft het wellicht al vernomen via de media: gisteravond rond middernacht zijn de werkgevers, waaronder UNIZO, en de vakbonden tot een nieuw ontwerp van sociaal akkoord gekomen voor de komende twee jaar. Na moeilijke onderhandelingen. En met de daarbij horende compromissen. Toch verdedig ik dit akkoord met volle overtuiging. Dit is in de gegeven omstandigheden een goed akkoord. En wel daarom.

Door de overeengekomen loonnorm kunnen de lonen de komende twee jaar met hooguit 1,1 % stijgen boven de index, hetzij iets meer dan een 0,5 % per jaar. Dat is minder snel dan in de ons omringende landen, waardoor we onze historische loonhandicap verder kunnen afbouwen . En nogmaals: die 1,1 % is een maximum, wat betekent dat op sector- of bedrijfsniveau ook lagere loonstijgingen kunnen worden afgesproken, die rekening houden met de financiële draagkracht van de betrokken bedrijven, hun concurrentiekracht en het behoud van de tewerkstelling.

In combinatie met de loonindexering komt elke loonsverhoging voor u natuurlijk financieel hard aan. Daar zijn we ons van bewust. Maar in ruil eisten we met de werkgeversorganisaties garanties voor sociale vrede. Geen stakingen, economische stabiliteit. Zodat u, samen met uw werknemers, kan ondernemen in een positieve en constructieve sfeer, met vertrouwen in de toekomst. Die kans mochten we niet laten liggen.

In het ontwerpakkoord maakten we ook afspraken over de aanpak van maatschappelijke uitdagingen zoals de digitalisering, de mobiliteitsknoop en de problematiek van burn-out en absenteïsme. Daarnaast creëerden we een opening om opnieuw het debat aan te gaan over de nieuwe opzegregelingen of de afschaffing van de proeftijd in sectoren die daar negatieve effecten hebben van ondervonden.

We kwamen ook overeen de kader-cao's omtrent SWT, brugpensioen en landingsbanen voort te zetten, mits sommige aanpassingen. Zo stijgt de leeftijdsvoorwaarde van de uitzonderingsstelsels SWT/brugpensioen. Bij de welvaartsaanpassingen van uitkeringen in de strijd tegen armoede zagen we er op toe dat daarbij geen nieuwe werkloosheidsvallen werden gecreëerd. Het verschil tussen de laagste lonen en de uitkeringen moet volgens ons voldoende groot blijven.

Een uitgebreide samenvatting van het ontwerpakkoord en de volledige tekst vindt u onder deze link.

Heeft u vragen over dit ontwerpakkoord? Of wil u reageren?
Dat kan de klok rond via onze UNIZO-ondernemerslijn: 0800 20 750  ondernemerslijn@unizo.be

Karel Van Eetvelt
UNIZO-gedelegeerd bestuurder