Daling aantal starters bodemt uit

Daling aantal starters bodemt uit

Tijdens de eerste vijf maanden van 2014 is het aantal starters in Vlaanderen met 1,9% gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het onderzoeksbureau Graydon. Het lijkt erop dat de daling van het aantal starters in Vlaanderen uitbodemt. Toch wil Unizo waarschuwen voor te veel optimisme. “We zijn nog steeds ver verwijderd van het aantal starters uit het topjaar 2011”, aldus Unizo-topman Karel Van Eetvelt.

In de eerste vijf maanden van 2014 is het aantal starters in België met 5,37% gedaald tot 29.705. Oftewel een daling met 1.700 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers aangeleverd door het onderzoeksbureau Graydon.
In Vlaanderen is de daling veel beperkter en richtten 16.559 mensen een eigen zaak op (- 1,09%). In Wallonië bedraagt de daling liefst 12,5% (van 9.066 in 2013 naar slechts 7.933 in 2014). In Brussel waren er 4.238 starters (- 2,53%).
 
Het lijkt er dus op dat de daling van het aantal starters in Vlaanderen uitbodemt. Toch waarschuwt Unizo voor te veel optimisme. “We zijn nog steeds ver verwijderd van het aantal starters uit het topjaar 2011”, aldus Unizo-topman Karel Van Eetvelt, "En het aantal starters moet dringend omhoog, om de vergrijzingsgolf bij de zelfstandigen op te vangen.”
 
De bodem lijkt bereikt
 
In 2011 werden van januari tot en met mei in België 33.824 nieuwe ondernemingen opgericht. Sindsdien is het aantal starters enkel afgenomen, zo blijkt uit de statistieken van Graydon:
 

Aantal starters van januari tot en met mei 2011-2014

 

2011

2012

2013

2014

FEDERAAL

33.824

32.594

31.392

29.705

VLAANDEREN

18.994

17.944

16.742

16.559

BRUSSEL

4.497

4.481

4.348

4.238

WALLONIE

9.180

9.013

9.066

7.933

BOm starters op het goede pad te helpen organiseert UNIZO elk jaar een Startersweek met tal van infosessies en workshopsron: UNIZO & Graydon Belgium
 
Geen reden tot overdreven optimisme
 
Het lijkt er sterk op dat de bodem bereikt is, althans in Vlaanderen. Of we over enkele jaren weer net zo veel of zelfs meer starters zullen hebben dan in het jaar 2011, hangt onder meer af van de mate waarin het voorzichtige economische herstel kan worden omgezet in duurzame economische groei. Voorlopig is het beter om een slag om de arm te houden, want met een voorspelde economische groei van 1,3% in 2014 en 1,6% in 2015 wordt het niet makkelijk om weer aan te knopen met de starterscijfers uit 2011.
“We moeten ons optrekken aan die cijfers, maar er is nog heel wat werk aan de winkel als we het aantal starters - en onze toekomstige welvaart - weer op het niveau van de topjaren willen brengen”, zegt Unizo-topman Karel Van Eetvelt. “Het aantal starters moet ook dringend omhoog, als we de vergrijzingsgolf bij de zelfstandigen willen opvangen.”
De verschillende overheden kunnen daarbij een belangrijke rol spelen door op korte termijn maatregelen te nemen die de concurrentiekracht verbeteren. Unizo denkt dan in de eerste plaats aan het verlagen van de lasten op arbeid en de modernisering van de wet op het Concurrentievermogen (Wet 1996). “Daarnaast komt het erop aan geen nieuwe lasten of belastingen op te leggen aan ondernemingen en - in de zoektocht naar budgettaire evenwichten  - zeker geen uitgaven schrappen die de economische groei bevorderen”, stelt Karel Van Eetvelt.
 
Uitschieters
 
Het aantal starters daalt niet in alle provincies. In West-Vlaanderen stijgt het aantal starters zelfs met 4%. In Vlaams-Brabant is er een stijging met 2,14% en in Waals-Brabant met 0,91%. De andere provincies laten in meer of mindere mate een daling optekenen. De grootste daling is er in de provincie Luik. Daar neemt het aantal starters af met 22,44% tot 2.420. In de provincies Namen en Luxemburg daalt het aantal starters met ruim 11%. In Vlaanderen is het vooral de provincie Oost-Vlaanderen die een terugval kent (-4,27%), naast Antwerpen (-3,35%) en Limburg (-1,36%).  
 

Evolutie van het aantal starters van januari tot en met mei volgens provincie 2011-2014 

 

2011

2012

2013

2014

FEDERAAL

33.824

32.594

31.392

29.705

VLAANDEREN

18.994

17.944

16.742

16.559

BRUSSEL

4.497

4.481

4.348

4.238

WALLONIE

9.180

9.013

9.066

7.933

WEST-VL

3.559

3.444

3.001

3.121

OOST-VL

4.129

3.961

3.790

3.628

ANTWERPEN

5.637

5.155

5.040

4.871

LIMBURG

2.608

2.418

2.198

2.168

VLAAMS-BRABANT

3.061

2.966

2.713

2.771

BRUSSEL HOOFDSTAD

4.497

4.481

4.348

4.238

WAALS-BRABANT

1.359

1.296

1.214

1.225

HENEGOUWEN

3.022

3.010

2.913

2.674

NAMEN

1.279

1.282

1.203

1.068

LUIK

2.863

2.819

3.120

2.420

LUXEMBURG

657

606

616

546

Bron: UNIZO & Graydon Belgium

 
Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerster Sanderijn Vanleenhove
T 02/212.25.44 - M 0479/44.50.78 - E-mail: sanderijn.vanleenhove@unizo.be
 
Een ondernemersvraag? Bel de UNIZO Ondernemerslijn T: 0800 20 750 | ondernemerslijn@unizo.be