Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO: "Stakingsaanzegging van 29 maart mist elke zinnige grond"

"Ik maak me ernstig zorgen over het onversneden populisme waarmee de vakbonden hun leden nu al weken zitten op te jutten tegen onze werkgevers." Dat zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO in de aanloop naar de door het ACV en ABVV aangekondigde stakingsdag op 29 maart uit protest tegen de loonnorm.

"Met dit soort cynische, haast Trumpistische fake news-campagne, waarin wordt geïnsinueerd dat werknemers 'bestolen worden van de loonsverhoging waar ze recht op hebben', en waarbij onze werkgevers keer op keer geschoffeerd worden - alsof die het nog niet moeilijk genoeg hebben - kunnen ze alleen maar het omgekeerde bereiken van wat ze beweren te verdedigen. Ze zouden zich beter excuseren ten aanzien van onze ondernemers", vindt Danny Van Assche van UNIZO.

"Hun doelbewuste gijzeling van het sociaal overleg kan onmogelijk leiden tot het behoud van zoveel mogelijk tewerkstelling in een sereen sociaal klimaat. Wat toch ook de essentiële uitkomst zou moeten zijn van het overleg voor hun eigen leden", gaat Danny Van Assche van UNIZO verder. "Wat de vakbonden al van bij de start van het interprofessioneel overleg weigeren te erkennen, is dat het loonoverleg niet over 0,4% maar 3,2% loonsoplag gaat. Maar dat mogen hun eigen leden blijkbaar niet weten. En dat de werkgevers wel degelijk willen praten over manieren om iets extra's te kunnen doen in die bedrijven die het in 2020 beter hebben gedaan dan in 2019. Daarbij gaat het nota bene over amper 6% van de ondernemingen, tegenover 94% waar het slechter ging en nog altijd gaat. Voor die 6% willen de vakbonden dus eind deze maand het ganse land platleggen. En dat in volle pandemie. Je moet maar durven."

"Als de vakbonden hun werknemers niet correct willen informeren, moeten wij dat misschien maar eens doen", daagt Danny Van Assche bonden uit. "Door hen uit te leggen dat de maximale loonmarge moet worden samengeteld met de automatische loonindexering van 2,8%. Waardoor een loon van 3.000 euro per maand niet met slechts 12 euro maar met 96 euro stijgt. Door hen er op te wijzen dat er in bepaalde sectoren nu al met  premies wordt gewerkt om werknemers extra te vergoeden, buiten de loonnorm om. En door hen attent te maken op het instrument van winstdeelname waar bedrijven die het goed doen nu ook al - zonder enig sociaal akkoord - gebruik kunnen van maken los van de loonnorm."

"Werknemers mogen ook weten dat de indicatieve loonnorm waar hun vakbonden op aansturen in het verleden altijd al voor een opwaartse druk hebben gezorgd, en dat zo'n extra loonsverhoging in de huidige omstandigheden wel eens hun job zou kunnen kosten, simpelweg omdat hun werkgever die onmogelijk kan betalen", rondt Danny Van Assche af. "Benieuwd hoeveel volk er op 29 maart nog mee wil staken als  deze 'inconvient truth' niet langer voor hen wordt verzwegen."

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans,
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be