Databank met goede praktijken gelijkheid mannen en vrouwen

De databank wil goede initiatieven van organisaties die van de gelijkheid van mannen en vrouwen een centrale bekommernis gemaakt hebben en een doeltreffend beleid hieromtrent hebben ontwikkeld, valoriseren.
De databank bevat een diverse waaier van mogelijkheden aan initiatieven, oplossingen en programma’s inzake gelijkekansenbeleid.
De databank is raadpleegbaar op: http://www.igvm-action.be

Bron: HR Square

Publicatiedatum: 23 april 2014