De C.O.O.L.E. tour trok op 11 maart door gans Vlaanderen

C.O.O.L.E. staat voor Competent, Opgeleid, Open, Leerrijk en Energiek waarmee de focus wordt gelegd op de motivatie en skills van jonge potentiele werknemers.

Dit initiatief, gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid, kadert in de doelstellingen van het project ‘Jongeren aan het werk’ (Werkgelegenheid-en InvesteringsPlan) waaronder o.a. UNIZO en Jobkanaal hun schouders zetten. Het doel is tweeërlei: de toeleiding faciliteren van kortgeschoolde jongeren naar duurzame tewerkstelling en tools ontwikkelen voor werkgevers i.f.v. de tewerkstelling van deze doelgroep. Enerzijds fungeert Jobkanaal hierbij als bruggenbouwer. Anderzijds informeert, ondersteunt en sensibiliseert Jobkanaal KMO’s inzake aanwerving van jonge werkzoekenden.

Per bus, per fiets of te voet trokken deze jonge talenten van bedrijf naar bedrijf. Bij ieder bedrijfsbezoek kregen ze een voorstelling van het bedrijf, een inkijk op het personeelsbeleid en als afsluiter een begeleide rondleiding met een getuigenis van een jonge werknemer. Over heel Vlaanderen kregen kortgeschoolde jongeren zo de kans om kennis te maken met technische beroepen in KMO’s én inzicht te verwerven over hoe het er in het bedrijfsleven en op de werkvloer in werkelijkheid aan toe gaat. Ook voor de deelnemende werkgevers was dit een opportuniteit om de drijfveren en talenten van deze doelgroep van gemotiveerde jongeren beter te leren kennen. 

Eerder op het jaar, meer bepaald op 25 februari organiserden UNIZO en Jobkanaal het event 'Attent voor latent talent'. Een heleboel prominenten debatteerden die avond rond het thema bij Made in Inox te Watou.

Vragen? Neem contact op met Rachid Boumalek, UNIZO Coördinator Jobkanaal/HRM Coach via rachid.boumalek@unizo.be.