De eerste keer is altijd een beetje spannend

Op 23 november organiseert VDAB 'De eerste keer'. Die dag wil het zoveel mogelijk werkgevers sensibiliseren voor de problemen op de arbeidsmarkt. Met als uiteindelijk doel hen er van te overtuigen om bij het aanwerven van medewerkers een competentiebril op te zetten. Op donderdag 23 november zullen 5.150 VDAB-medewerkers hun kantoor verlaten om persoonlijk een bezoek te brengen aan een bedrijf of om het via een call center te bellen. Hun boodschap zal zijn: sluit je aan bij VDAB en pas je HR-beleid aan op de huidige arbeidsmarkt. We vroegen aan Fons Leroy, gedelegeerd bestuurde van VDAB, om deze grootschalige actie toe te lichten.

Waarom neemt VDAB dit initiatief?
Fons Leroy: “We kunnen niet anders want de arbeidsmarkt staat in brand. De babyboomgeneratie gaat nu op korte termijn uit de arbeidsmarkt verdwijnen, dat zijn om en bij de 400.000 mensen. We noemen dat de grexit en dat is voor mij een even grote hypotheek op onze economie als de Brexit. Voor 100 ouderen die uit de arbeidsmarkt wegvloeien, komen er maar 82 jongeren bij. Er zit dus een toenemende kloof tussen de uitstroomt en de instroom. Daardoor komen we in een periode van ‘war on talent’ waarbij er naast een kwantitatieve ook een kwalitatieve krapte komt. Want met name vanwege de digitalisering veranderen de vereisten voor jobinvulling voortdurend om aan de economische ontwikkeling te kunnen voldoen.”

Waar loopt het mis?
Fons Leroy: “We stellen hoe langer hoe meer vast dat een heleboel mensen via de bestaande klassieke aanwervingsprocedures niet aan de bak komen terwijl ze veel talenten bezitten. Dan spreek ik over 55-plussers, personen met een migratie achtergrond, langdurige werklozen, personen met beperkingen of mensen zonder diploma. Om alle vacatures te kunnen invullen, moeten die meer kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Toch zien we dat werkgevers nog altijd op zoek gaan naar de witte raaf die perfect aan het gezochte profiel beantwoordt. Zo geven ze mensen met andere profielen nooit de kans om te tonen wat ze waard zijn. Wij willen dat veranderen.”

Hoe doen jullie dat?
Fons Leroy: “Voor mij komt het er vooral op aan om de werkgevers ervan te overtuigen dat ze op een andere manier moeten werven en selecteren. Daar hebben we zowel korte formules voor zoals een beroeps verkennende stage die maximaal één maand duurt of langere formules zoals een individuele beroepsopleiding die tot zes maanden kan duren. Tijdens zo’n stage zie je die mensen bezig en weet je na een tijd perfect wat voor vlees je in de kuip hebt. Op die manier proberen we elk talent aan te spreken en op de arbeidsmarkt te activeren.”

De maatregelen die je aanhaalt bestaan toch al een tijd?
Fons Leroy: “Klopt. We zitten in een nieuwe situatie terwijl die maatregelen niet nieuw zijn. De maatregelen zijn op zich dus niet genoeg. Er is een fundamentele shift nodig in de manier waarop zowel werkgevers als de overheid en werkzoekenden naar de aanwerving en selectie van mensen kijken. Daarom raad
ik werkgevers aan een competentiebril op te zetten. Op die manier zullen ze veel kandidaten vinden waar ze nu niet voor open staan.”

Hoe doe je dat, een competentiebril opzetten?
Fons Leroy: “Daarmee bedoel ik dat je op een andere manier gaat werven en selecteren, namelijk door eerst naar de competenties van kandidaten te kijken in plaats van enkel naar hun diploma of werkervaring.”

Hoe past de actie De eerste Keer in dit verhaal?
Fons Leroy: “Wij willen via die actie in de eerste plaats ons werkgeversbereik uitbreiden. Hoe meer werkgevers we bereiken, hoe meer we hen kunnen helpen om de juiste mensen te vinden. Daarbij willen we ons specifiek tot KMO’s richten om samen met hen de problemen op de arbeidsmarkt op te lossen.”

Alle info vind je op op vdab.be/eerstekeer.