'De Grote Ontgoocheling' naar aanleiding van Gedichtendag

Naar aanleiding van Gedichtendag schrijft UNIZO-topman zijn ongenoegen over de staat van de Brusselse tunnels af in een gedicht.

De grote ontgoocheling

Nu de brokstukken in de Brusselse tunnels zijn gaan liggen,
wentelt de Brusselse overheid zich in het stof der schaamte.

Zou moeten.

Schaamte voor het jarenlange wanbeheer, het niet proactief ageren
Schaamte voor de onhartelijke ontvangst die pendelaars en bezoekers krijgen als ze toch met de auto komen
Schaamte voor het hebben van bevoegdheid en het niet nemen van verantwoordelijkheid
Schaamte voor het politieke getreuzel
Schaamte voor het verwaarlozen van de bestaande infrastructuur
Schaamte voor de vele aankondigingen en loze beloftes
zoals randparkings, vlotter verkeer op de kleine ring en parkeergeleidingssysteem rond de voetgangerszone.

Ontgoocheling. Boosheid. Verlies van vertrouwen. Ongeloof.

Bij de bedrijven die in Brussel zaken willen doen
Bij bezoekers en pendelaars die zich hopeloos vast rijden zonder volwaardig duurzaam alternatief
Bij bewoners die zich afvragen wat er met hun belastinggeld is gebeurd.

De schaamte voorbij is een Brusselse overheid die zich nederig excuseert,
de schade vergoedt,
voor de toekomstige kilometerheffing een nultarief hanteert,
ambities volgens beschikbare middelen vooropstelt,
deadlines respecteert,
daadkracht en vertrouwen uitstraalt.

Zou moeten.

(Verschenen op www.deredactie.be op 28/01/2016)

Meer over: Steunmaatregelen Brussels Gewest, Steunmaatregelen