De kijk van Karel: Discriminatie op de arbeidsmarkt

Discriminatie op de arbeidsmarkt is hot. Terecht. Ook het Vlaams Parlement wijdt hier vandaag een hoorzitting aan. En werkgeversorganisaties zijn dit keer wel uitgenodigd voor hun kant van het verhaal. Want al te vaak worden werkgevers met de vinger gewezen.

 Discriminatie is onaanvaardbaar. In alle omstandigheden, dus ook op de arbeidsmarkt. Er zijn werkgevers – gelukkig een minderheid – die doelbewust discrimineren. Hun houding is verwerpelijk. Je neemt iemand aan omwille van zijn competenties. Ras, geslacht, seksuele voorkeur of gelijk welk ander criterium mogen geen reden zijn om iemand wel of niet in dienst te nemen. Maar het is zo dat de kansen op de arbeidsmarkt van onze allochtone landgenoten veel kleiner zijn dan die van hun autochtone collega's. En we hebben hierin de voorbije decennia slechts een beperkte vooruitgang geboekt. Hoog tijd dus om hier echt iets aan te doen.