De Raad van State besliste gisteren dat cultuurhuizen terug open mogen: wat betekent dit voor jou?

Na een spoedprocedure besliste de Raad van State gisteren dat de sluiting van de cultuurhuizen ‘disproportioneel’ is. De uitspraak is vrij uniek, aangezien de Raad van State tot nu toe de overheid een heel ruime marge gaf om te beslissen over de coronamaatregelen. Maar nu draait ze de kraan dus een stukje dichter. Toch moet de uitspraak genuanceerd worden, zowel voor de cultuurhuizen als voor andere sectoren

Mogen de cultuurhuizen nu terug open?

Ja, maar enkel onder de ‘oude’ regels. De Raad van State schorst de sluiting van de cultuurhuizen, waardoor die bepaling juridisch gezien niet meer kan worden afgedwongen. Ze vallen dus terug op de regels die golden voor het laatste overlegcomité. Cultuurhuizen kunnen dus terug open, maar enkel onder de regels die golden onder het vorige KB, wat wilt zeggen dat iedereen moet zitten, en dat er maximaal 200 personen kunnen worden toegelaten. Cultuurhuizen die onder die voorwaarden vandaag opengaan, kunnen dus geen sanctie krijgen.

Waarom heeft de Raad van State dat beslist?

Omdat ze vindt dat de overheid niet voldoende heeft geargumenteerd waarom cultuurhuizen moesten sluiten. Aangezien de experten niet hadden opgeroepen tot een sluiting, moest de overheid volgens de Raad van State met wetenschappelijke gegevens aantonen waarom een sluiting toch noodzakelijk was. En dat heeft ze niet gedaan…

Betekent dit nu dat alle ondernemingen uit de recreatieve, feestelijke en evenementensector terug open mogen?

Neen: de uitspraak van de Raad van State heeft enkel betrekking op cultuurhuizen. De regering heeft daarnaast beslist dat ook bioscopen en ondernemingen uit de evenementensector kunnen heropenen onder dezelfde regels. Ondernemingen uit deze andere sectoren kunnen dus geen gebruik maken van deze uitspraak, en blijven gesloten. Er lopen wel nog andere procedures bij de Raad van State, onder meer vanuit de bowlingsector, maar het is nog niet duidelijk of de Raad van State ook hun sluiting zal herroepen.

Wat zal de regering doen?

Hoewel juridisch gezien de culturele instellingen vandaag dus al terug open mogen, heeft de regering toch op een nieuw overlegcomité beslist om naast de culturele instellingen ook de bioscopen en de ondernemingen uit de evenementensector te heropenen onder dezelfde voorwaarden (maximum 200 bezoekers, iedereen moet zitten en een mondmasker dragen, vanaf 50 bezoekers moet het Covid Safe Ticket gebruikt worden). Voor de andere sectoren neemt de regering pas ten vroegste eind volgende week een beslissing.