De 'renteswap', een duur betaalde grap?

Banken die u enkel kortlopende kredieten met een variabele rente willen verlenen, ook voor uw kredietbehoeften op lange termijn. Als ondernemer had u de afgelopen jaren misschien geen andere keuze. Sinds 2007 kwamen sommige banken echter met een 'oplossing': de 'renteswap', of vrij vertaald 'de renteruildeal'. U betaalt een vaste rente aan de bank en de bank neemt uw variabele rente over. Voor bepaalde ondernemers steeds meer een vergiftigd geschenk, blijkt nu. Ook slachtoffer? Bel onze gratis UNIZO Ondernemerslijn: 0800 20 750. Discretie verzekerd.

Tegen wil en dank een lening met variabele rente moeten afsluiten is niet evident, zeker niet wanneer het om grotere bedragen gaat, waarbij de minste rentestijging u extra duur te staan kan komen. Om dit risico in te dekken kwamen de banken sinds 2007 voor de dag met de zogenaamde 'renteswaps', een afgeleid financieel product waarbij u verlost bent van de eventuele renteschommelingen op uw lopende lening, in ruil voor een voorspelbare, vaste rente. U ruilt (of in het Engels 'swap't) dus uw variabele rente bij de bank in voor een vaste rente.

Het idee lijkt op zich aantrekkelijk. De renteswaps werden de afgelopen jaren ook heel actief aangeprezen door de betrokken banken. En hoewel er op papier meestal niets van terug te vinden is, lieten nogal wat ondernemers ons verstaan dat het aangaan van een renteswap een vereiste was om de broodnodige lening die daar tegenover stond ook effectief toegekend te krijgen, al dan niet aan interessantere voorwaarden.

Dus 'kochten' heel wat ondernemers zo'n renteswap, tegen een vaste rente. De afgelopen jaren daalden de rentevoeten echter gestaag, dus ook op de lopende leningen met variabele rentevoet die de ondernemers aangingen. Een daling die integraal ten goede kwam van de banken, en niet van de ondernemers. De banken hadden via de 'renteswap' immers de variabele rente op zich genomen. Als ondernemer bleef/blijft u intussen de (hogere) vaste rente betalen.

Als ondernemer verlost geraken van zo'n renteswap blijkt verre van evident. De looptijd van de swap is meer dan eens langer dan die van de lening die er tegenover staat. Bovendien zijn er vaak hoge uitstapkosten voorzien. Het  gaat hier trouwens niet om een louter Belgisch fenomeen. Ook in onze buurlanden regent het klachten van ondernemers die niet van hun - intussen waardeloze - renteswaps verlost geraken.

Oproep: Bent u 'slachtoffer' in dit dossier? Laat het ons weten via de gratis UNIZO Ondernemerslijn: 0800 20 750, of mail: ondernemerslijn@unizo.be. UNIZO wil de problematiek duidelijk in kaart brengen om gepast te kunnen reageren.