"De Vlaamse regering bespaart vooral op ondernemingen!"

Dat kon je vandaag lezen in De Tijd en De Standaard. "De grootste besparing is die op de subsidies aan ondernemingen, vooral dan op de doelgroepenkorting, een RSZ-korting voor bedrijven die werknemers uit bepaalde moeilijke doelgroepen aannemen. De Vlaamse regering injecteert de meeste middelen in de gemeenten", aldus SERV-voorzitter en onze gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche in de twee kranten.

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) evalueerde de voorlopige begroting voor 2020 van de Vlaamse regering. Ondanks zware protesten tegen de besparingen op cultuur en welzijn blijken die niet het grootste slachtoffer te zijn van de 563 miljoen euro die Vlaanderen bespaart. Netto is er op het domein welzijn zelfs sprake van een lichte groei. 

Vooral de ondernemingen delven in 2020 het onderspit. Om de jobbonus te kunnen financieren wordt de kmo-portefeuille afgeroomd en beperkt de regering de doelgroepkortingen voor het aanwerven van jongere en oudere werknemers. Daardoor dalen de subsidies aan ondernemingen met 181,4 miljoen euro, een derde van alle besparingen. "De besparingen hebben veel deining veroorzaakt bij cultuur en welzijn, maar zijn vooral aangekomen bij de ondernemingen. Die groep is het zwaarst getroffen door de besparingen. Maar ondernemers komen niet betogen, die doen voort", zegt SERV-voorzitter Danny Van Assche.

Het overlegorgaan vindt het positief dat de regering ook investeert. De besparingen leveren 405 miljoen euro op voor nieuw beleid. Maar 60 procent wordt geïnvesteerd in de overheid zelf. Daarvan komt twee derde bij de gemeenten terecht. Hoewel ze maar 18,3 miljoen euro moeten besparen, kunnen de gemeenten rekenen op 167 miljoen euro subsidies. Een deel van dat geld is bedoeld voor de ondersteuning van de landelijke gemeenten. "We blijven wat op onze honger zitten, want er zijn geen garanties dat die extra middelen voor de lagere overheden worden aangewend om effectief te investeren", zegt Van Assche. "Meer investeringen op alle niveaus zijn cruciaal voor de Vlaamse economie."

Bron: De Tijd, 18/02/2020

Het volledige artikel?

Klik hier!