De zesde Staatshervorming: Energie

Onze energiefactuur is samengesteld uit verschillende componenten: energiekost, transport, distributie en tot slot belastingen en heffingen. Sinds de zesde Staatshervorming is de bepaling van de distributienettarieven voor gas en elektriciteit een gewestelijke aangelegenheid geworden.

Tot voor kort legden de verschillende distributienetbeheerders hun tariefvoorstellen voor aan de CREG, de nationale energieregulator. Aangezien er veel verschillende distributienetbeheerders (11 in Vlaanderen, gegroepeerd onder Eandis of Infrax, 1 in Brussel en 8 in Wallonië) actief zijn in België verschilden deze tarieven nogal van regio tot regio. In Brussel treedt slechts 1 distributienetbeheerder, Sibelga, op.
Sinds de zesde Staatshervorming in voege ging op 1 Juli 2014 zijn de gewestelijke regulatoren bevoegd voor het bepalen van de distributienettarieven. Dat zijn Brugel voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, CWaPE voor Wallonië en de VREG voor Vlaanderen.

Op 1 Januari 2014 bedroeg de distributiekost, voor een professionele klant met een verbruik van 50.000 kWh elektriciteit en 100.000 kWh, in België gemiddeld 38.2% van de energiefactuur voor elektriciteit en 24% voor gas. Voor het Brusselse Gewest bedroegen deze respectievelijk ongeveer 31% voor elektriciteit en 26% voor gas. Deze distributiekost werd in Brussel grotendeels (24%) gebruikt voor het uitoefenen van de taken van de netbeheerder (beheer, onderhoud en uitbouw elektriciteitsnet, beheer elektriciteitsmeters, beheer verbruiksgegevens, beheer marktwerking...). Daarnaast diende 3,5% als bijdrage voor het gebruik maken van gemeentewegen (voor elektrische leidingen) en 3,5% voor verplichte overheidsdiensten (verlichting van het gemeentelijk wegennet, bescherming van de zwakkere verbruikers,...). Voor gas verschilt deze verdeling lichtjes (resp. 23%, 1,7% en 1,3%). (gegevens van Sibelga)

De regionalisering van de tariefbevoegdheid zorgt op technisch vlak voor een betere overeenstemming tussen de tarieven en de verschillende gewestelijke situaties (verschillende topografie en omvang gewestelijke overheidsdiensten). De regionale energieregulator Brugel kondigde in December 2014 een lichte verlaging van de distributienettarieven aan (ten opzichte van de situatie voor de invoering van de zesde Staatshervorming) voor 2015. Daarna zouden de tarieven opnieuw stijgen tot 2019, de kosten zouden evenwel het niveau van 2014 niet overstijgen. Alle distributienettarieven zijn beschikbaar op de website van Brugel. Ook kan men daar de energieleveranciersveregelijkingstool 'Brusim' vinden, waarmee men aan de hand van zijn verbruiksgegevens offertes kan aanvragen bij de verschillende energieleveranciers. U kan hiervoor ook beroep doen op de Unizo energiecoach, die u bijstaat bij al uw vragen betreffende energie. Contact opnemen kan eenvoudigweg per telefoon op 02/212.25.19 of per mail op charlotte.dekeyser@unizo.be.