Dit hebben wij gerealiseerd voor jou!

De start van een nieuw werkjaar is traditioneel het moment om terug te blikken op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd. En vooral om vooruit te kijken naar onze ambities voor het komende jaar. Ons afgelopen werkjaar was er andermaal een om trots op te zijn.

  • Na onafgebroken UNIZO-lobbywerk kwam er eindelijk een verlaging van de vennootschapsbelasting voor KMO’s.
  • Zelfstandigen met een eenmanszaak kunnen, op onze uitdrukkelijke vraag, sinds dit jaar een volwaardig aanvullend pensioen opbouwen, zoals bedrijfsleiders met een vennootschap dat al langer konden. 
  • UNIZO stond het afgelopen werkjaar ook mee aan de wieg van het mobiliteitsbudget. En we wisten de invoering van statiegeld op blikjes en plastiek drankverpakkingen af te wenden met alternatieve engagementen om de afvalberg terug te dringen.
  • We overhandigden het UNIZO Memorandum met onze prioriteiten voor de nieuw te vormen gemeentebesturen niet alleen aan de nationale partijbesturen, maar ook rechtstreeks aan de lokale afdelingen van die partijen, in inmiddels 170 Vlaamse en Brusselse gemeenten.
  • Maar we kijken meteen ook al acht maanden verder, naar de verkiezingen voor nieuwe federale, regionale en Europese regeringen, op 26 mei 2019. Onze prioriteiten: Minder belastingen voor ondernemers. Een betere sociale bescherming. Verdere loonlastverlagingen, meer flexibiliteit en extra activeringsinspanningen, kortom, meer mensen aan het werk. Een doortastend, gedurfd en breed mobiliteitsbeleid. Betaalbare energie en meer incentives voor een circulaire economie. Sterkere handelskernen. Weg met de oneerlijke concurrentie en de overdaad aan administratieve rompslomp…

Bij UNIZO branden we van gezonde kieskoorts. Dit is dan ook hét momentum om te zeggen waar het voor onze ondernemers op staat. U gaat er nog veel van horen.

Deze en onze andere realisaties? Die lees je in ons activiteitenverslag!