Doktersbriefje of niet? Beslissing behoort jou toe als werkgever!

Er zijn plannen van de regering om het verplichte ziektebriefje zomaar algemeen af te schaffen voor de eerste ziektedag(en). Jullie zien dat als kmo-werkgevers niet zitten. Terecht! Wij hebben dat ook zo duidelijk gemaakt aan de betrokken ministers en in de pers.

Bekijk een fragment van UNIZO gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche in Ter Zake van 5 oktober laatstleden.

We zetten de redenen hiervoor nog even op een rij:

  • Wie straks met een kater wakker wordt na een nachtje stappen zou dus zelfs zijn bed niet meer uit moeten voor een doktersbezoek?... Dat is toch 'de pap in de mond geven'. Wie niet echt ziek is en niet wil gaan werken, hoort zelfs geen ziektebriefje te krijgen en moet maar verlof nemen, betaald of onbetaald. Als de regering hier tegen wil en dank mee doorzet, dan moet op zijn minst opnieuw de carensdag worden ingevoerd.

  • In jullie bedrijven geldt er over het algemeen een sfeer van vertrouwen. Als werkgever ken jij je mensen persoonlijk en weet je hoe ze in elkaar zitten. Daar is het ziektebriefje nu al vaak niet meer aan de orde, omdat je als werkgever je mensen op hun woord kan geloven. Op die manier wordt de 'nodeloze administratieve rompslomp', die aan de basis ligt van het voornemen van de regering, de facto al afgeschaft. Maar enkel op die werkplekken waar het kan. De beslissing daarover moet altijd bij jullie, werkgevers, liggen: "Wie (het loon) betaalt, bepaalt!"

  • Veruit de meeste werknemers zijn te goeder trouw en zouden er geen misbruik van maken indien het ziektebriefje werd afgeschaft. Dat klopt. Maar we mogen ook niet naïef zijn over die minderheid die er wél de kantjes afloopt. Met het afschaffen van het verplichte ziekebriefje ontnemen we hen de laatste hindernis om zich naar eigen goeddunken ziek te melden zonder dat je daar als werkgever nog enig verweer tegen hebt. Dat is niet correct ten aanzien van jullie, maar net zo min ten aanzien van de collega-medewerkers in jebedrijf, die voor het extra werk door de afwezige medewerker moeten opdraaien. We gaan de rode loper toch niet uitrollen voor dat soort asociaal gedrag?

Samengevat

Wij vragen aan de regering om het aan jou, als werkgever, over te laten om te beslissen of een doktersbriefje nog nodig is in je bedrijf. Maar neem dit instrument niet af!

UNIZO geeft elke ondernemer een stem!

Wij laten jouw stem als ondernemer luider klinken om zo meer te wegen op het beleid. Als UNIZO-lid help jij mee om onze slagkracht te vergroten en om onze vuisten harder op de ministeriële tafels te slaan. 

Laat ons jouw stem horen en wij verdedigen die voor jou 

Meer over: Gezondheid-Welzijn-HRM, Arbeidsongeschiktheid
Thema: Personeel