Dreigende staking bij Worldline is onaanvaardbaar

elektronisch_betalen_homepage

Het personeel van Worldline, de beheerder van het elektronische betaalverkeer in België, heeft een stakingsaanzegging ingediend.
De vakbonden vrezen dat Wordline beknibbelt op noodzakelijke technologische investeringen of op noodzakelijk personeel om de goede werking van het elektronische betaalsysteem te garanderen". Maandag 23 juni wordt op een algemene vergadering beslist of en wanneer een eventuele staking plaatsvindt.

UNIZO noemt de eventuele acties onbegrijpelijk. “We hebben net een tweede panne in nog geen half jaar tijd achter de rug en nu zou het betaalverkeer opnieuw een hele dag platliggen door een staking. Dat is gewoonweg onbegrijpelijk. Voor de handelaars betekent dat heel wat inkomstenverlies”, zegt UNIZO. Heel wat consumenten zullen hun aankopen immers uitstellen of helemaal niet doen.

Als de staking op voorhand is aangekondigd, kunnen consumenten zich voorbereiden, maar het blijft onpraktisch De impact voor handelaars en consumenten blijft enorm. Heel wat consumenten zullen hun aankopen uitstellen of helemaal niet doen.

UNIZO wijst er nog op dat het vertrouwen in het elektronische betaalverkeer, en meer bepaald in Worldline, met een eventuele staking een serieuze deuk zou krijgen. "Handelaars én consumenten worden aangemoedigd om zo veel mogelijk elektronisch te betalen. Dat is gemakkelijker en veiliger. Maar dan moeten ondernemers en consumenten wel kunnen rekenen op het systeem", besluit UNIZO. De ondernemersorganisatie vraagt overleg met Worldline.
 
Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerster Sanderijn Vanleenhove
T 02/212.25.44 - M 0479/44.50.78 - E-mail: sanderijn.vanleenhove@unizo.be