Dringend: meer mobiliteit en diversiteit nodig op de arbeidsmarkt

Dat blijkt uit een gezamenlijk rapport van de Europese Unie (EU) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). De Europese beroepsbevolking (15-64 jaar) zal tussen 2013 en 2020 met 7,5 miljoen afnemen. Daarom moet de EU de vaardigheden van migranten efficiënter gebruiken om het concurrentievermogen van Europa op peil te houden.
Mobiliteit en migratie zijn volgens het rapport essentieel om de demografische problemen en opleidingstekorten in Europa aan te pakken. Daarnaast is het ook van cruciaal belang om de genderkloof te dichten en meer jonge en oudere werknemers aan het werk te krijgen. Alleen op die manier kunnen we de gevolgen van de vergrijzing opvangen.
Vele Europese landen kampen met aanhoudende werkloosheid en toenemend verzet tegen immigratie, maar anderzijds vinden bedrijven in eigen streek vaak niet meer de mensen die ze nodig hebben. Volgens de Europese bedrijvenenquête 2013 van Eurofound ondervindt 40% van de ondernemingen in de EU ondanks de slapte op de arbeidsmarkt moeilijkheden om werknemers met de juiste vaardigheden te vinden. Nog volgens de studie zal er de komende tien jaar vooral werk zijn in bepaalde beroepen die een gemiddeld of hoog opleidingsniveau vergen.
Het rapport stelt daarom drie aanvullende beleidsmaatregelen voor:

  1. Meer arbeidsmobiliteit binnen de EU, zodat de expertise zijn weg vindt naar de bedrijven waar die nodig is.
  2. Een betere integratie van immigranten van buiten de EU, om beter gebruik te maken van hun kennis en vaardigheden.
  3. Meer migranten met een specifieke opleiding aantrekken van buiten de EU om tekorten op de Europese arbeidsmarkt op te vangen.

Daarnaast benadrukt het rapport dat het gemakkelijker moet worden om van baan te veranderen en om buitenlandse diploma’s gemakkelijker te laten erkennen.

Bron: HR Square