E-facturatie: wat zijn de voordelen voor u?

Sinds 1993 kan u elektronisch factureren in België. Het gebruik van elektronische facturatie wordt door de federale overheid gemonitord via een jaarlijkse bevraging van ondernemingen, cijferberoepen en burgers. De evolutie van e-facturatie wordt zo in kaart gebracht, alsook wordt nagegaan welke voor- of nadelen e-facturatie voor u als onderneming met zich meebrengt om het beleid hierop te kunnen afstemmen. Uw deelname aan dit onderzoek is dan ook cruciaal. We zouden u bijgevolg willen vragen om een tiental minuten vrij te maken om de volgende vragenlijst online in te vullen. Het spreekt voor zich dat de anonimiteit van uw antwoorden gegarandeerd is.

Neem deel aan de enquête.

Meer over: Factuur