Een nepsollicitant aan uw deur? Verwittig de VDAB!

nepsollicitantenZeven op tien werkgevers hadden ooit al last van 'nepsollicitanten'. Dat zijn werklozen die zich aanmelden voor een job, maar eigenlijk niet echt willen werken. Ze doen enkel alsof ze solliciteren om hun werkloosheidsuitkering niet te verliezen. Nepsollicitaties zijn volgens UNIZO een vorm van sociale fraude, die moet worden aangepakt. UNIZO roept werkgevers op nepsollicitaties aan de VDAB te melden.

Met de zesde staatshervorming krijgt VDAB nu naast de begeleiding van werkzoekenden ook de bevoegdheid om te controleren en te sanctioneren. Dit kan een verschil maken in de strijd tegen nepsollicitanten, aldus UNIZO. Het profiel van de nepsollicitant is moeilijk te bepalen. 1 op 5 werkgevers geeft aan dat de nepsollicitanten die ze over de vloer krijgen tussen de 25 en 35 jaar oud zijn. De helft van de respondenten zegt dat het voornamelijk over arbeiders gaat.

Werklozen die echt willen werken, mogen niet de dupe zijn van wie profiteert, benadrukt UNIZO. UNIZO stelt een hervorming van het werkloosheidssysteem voor. Ze pleit voor een opsplitsing in 2 periodes: een verzekeringsluik en een bijstandssysteem met forfaitaire bedragen. In geen geval mag de werkloosheidsuitkering (het verzekeringsluik) langer duren dan 36 maanden. Nadien valt de werkloze terug op het bijstandssysteem. Hij krijgt een forfaitaire uitkering op basis van zijn persoonlijke situatie zoals vandaag het leefloon wordt berekend.