Is er een verband tussen dwingend leiderschap-betaalgedrag en winstvoorspelling-groeiverwachting?

In het kader van het “Road to Growth”-begeleidingstraject is in 2017-2018 over ongeveer 500 Vlaamse ondernemers en hun ondernemingen informatie verzameld die gekoppeld kon worden met Graydon-data. De resultaten? Die lees je hier! 

Bron: Website Graydon. Klik hier. 

Betaalscore en dwingend leiderschap

Graydon vroeg de 500 ondernemers om over zichzelf aan te geven in hoeverre ze een dwingende leiderschapsstijl vertonen. Wat dat precies is? Wel, een dwingende leiderschapsstijl past bij stellingen zoals:

  • Ik neem gezag op.
  • Ik maak het duidelijk dat ik de leider ben.
  • Ik drijf mensen tot het uiterste.

En daar meteen bij aansluitend: Drijven die ondernemers ook hun leveranciers tot het uiterste? Met andere woorden: bestaat er een verband tussen dwingend leiderschap en de Graydon betaalscore?

Uit de resultaten blijkt dat bij de grote groep ondernemingen met goede betaalscores de dwingende leiderschapsstijl redelijk normaal verdeeld is. In het kleine groepje ondernemingen met een matige tot slechte betaalscore zitten daarentegen alléén maar ondernemers die te vaak een dwingende leiderschapsstijl vertonen. Dus: de kans lijkt groter dat een ondernemer die een dwingende leiderschapsstijl hanteert, ook een slechter betaalgedrag vertoont.

Op de afbeelding hieronder zie je dat verband tussen betaalscore en een dwingende leiderschapsstijl. betaalscore-leiderschap-nl.jpg

Verwachte winstgroei

Graydon vroeg de ondernemers naar hun eigen verwachtingen over de groei van de winst van hun onderneming over het volgende jaar en vergeleek die met haar eigen verwachtingen over de groei van die ondernemingen. Bestaat er een verband tussen de verwachting van de ondernemers zelf en de Graydon Groeiverwachting?

Er is een licht positief verband. Dat verband zit voornamelijk in de extremen. Dat wil zeggen: ondernemers met een duidelijk lage of hoge verwachting krijgen ook respectievelijk een lage of hoge groeiscore. Daarentegen kunnen ondernemers die amper kleine veranderingen verwachten, sterk uiteenlopende groeiscores krijgen. Dat doet vermoeden dat in het algemeen de winstgroei-verwachtingen van ondernemers niet in lijn liggen met de verwachte winstgroei op basis van objectieve, historische data. Behalve wanneer het gaat om extreem lage of hoge groei.

De grafiek hieronder illustreert dat verband. 

groeiverwachting-groeiscore-nl.png

Ben jij door uitbreiding in een nieuwe fase beland? Of heb je net de ambitie om uit te breiden, om te groeien? Gaat het even minder goed? Voor welke uitdaging je ook staat, je hoeft dit niet alleen aan te pakken. Met onze begeleiding Road To Growth ben je meteen weer op weg! 

Alle info ontdek je hier! 

De begeleiding Road to Growth is een samenwerking tussen UNIZO, Antwerp Management School en Graydon. AMS ontwikkelde de tools en methodiek die de Road to Growth-coaches bij bedrijven toepassen en zal in een later stadium verder onderzoek doen op basis van de resultaten uit deze trajecten. Road to Growth krijgt de steun van het Agentschap Ondernemen.