"Er zit nu een andere Trudo achter het stuur"

Noem Trudo Carlier gerust een atypische reisondernemer. Als achttiende generatie is hij aan zet in het Truiense familiebedrijf De Blauwe Vogel. Trudo is het levende bewijs dat ook wie kan terugblikken op 400 jaar bestaansgeschiedenis, gebaat is bij een ondernemersbegeleiding.

Met De Blauwe Vogel focussen Trudo Carlier en zijn 22-koppig team zich op groepsreizen over heel de wereld die ze volledig samenstellen, inclusief eigen gidsen en begeleiders. Hoewel hun kantoor in Sint-Truiden ligt, zijn Antwerpen, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen qua omzet hun topprovincies.

“Op enkele jaren tijd verdubbelde onze omzet tot meer dan 50 miljoen euro. 2020 beloofde opnieuw een piekjaar te worden, tot de coronacrisis uitbrak”, vertelt Trudo. “Net als wij zullen veel ondernemers dat in hun cijfers zien. In dat opzicht zijn de begeleidingstrajecten van UNIZO relevanter dan ooit. Ik volgde er een tijdje geleden eentje over financieel inzicht bij UNIZO-coach Ignace Van Oortegem.”

Als ondernemer ben je zo bezig met je zaak, dat je bepaalde zaken niet meer opmerkt. Ignace nam mijn oogkleppen weg en liet me vanop een afstand naar mijn bedrijf kijken. Hij legde me ook concrete cijfers voor, wat soms ontnuchterend was, maar altijd leerrijk.”

Het ondernemersdenken verruimen

Ignace Van Oortegem: “Trudo is een ervaren ondernemer met veel gezond verstand. Hij heeft een scherpe visie en weet goed in te schatten wat hij aankan en wat niet. Het begeleidingstraject dat ik voor hem uitwerkte, was erop gericht om hem uit te dagen in flexibel denken. Trudo heeft een zeer duidelijke bedrijfsvisie, gebaseerd op een lange familietraditie. Voor mij was het zowel een uitdaging als een plezier om hem naar die bedrijfsvisie te doen kijken met een totaal andere bril. Vervolgens namen we die bedrijfsvisie ook grondig onder de loep. Het ultieme doel? Het denken van de ondernemer verruimen. Dat is bijzonder nuttig in crisisomstandigheden zoals nu.”

Pluk het laaghangende fruit

De UNIZO-begeleidingstrajecten worden steeds op maat uitgewerkt. “Ze zijn er niet alleen op gericht om een visie te vormen of te onderbouwen, maar ook om het spreekwoordelijke laaghangend fruit te plukken. Bijvoorbeeld het inzicht dat je als bedrijf niet noodzakelijk alles intern moet afhandelen. Het samenwerken met anderen, waar Trudo aanvankelijk eerder kritisch tegenover stond, kan in bepaalde gevallen de winstgevendheid van het bedrijf opkrikken”, licht Ignace toe. “Dergelijke zaken spitten we tijdens het begeleidingstraject helemaal uit.”

"Een veel voorkomend denkpatroon is dat ondernemers de situatie waarin ze zich bevinden, zonder meer naar de toekomst projecteren"

Trudo zelf blikt zeer tevreden terug op het traject dat hij aflegde. “Als ik naar mezelf kijk voor en na het traject financieel inzicht, dan zit er nu een andere Trudo aan het stuur. Bewust én onbewust nam ik verschillende zaken die Ignace mij leerde over in mijn dagelijks functioneren. Tegelijk evolueer je in zo’n traject ook als ondernemer. En ook niet onbelangrijk: Ik was boekhoudkundig geen groot licht, maar dankzij UNIZO ben ik nu een ampoule”, zegt hij met een knipoog.

Voorbereid op crisissituaties

Een extra reden om UNIZO in te schakelen voor een dergelijk begeleidingstraject, is dat je veel steviger in je schoenen staat in onverwachte situaties. “Een veel voorkomend denkpatroon is dat ondernemers de situatie waarin ze zich bevinden, zonder meer naar de toekomst projecteren. Ons begeleidingstraject rond financieel inzicht confronteert hen met alternatieve scenario’s. Zo worden ze uitgedaagd om ook voor die situaties oplossingen te bedenken. En zijn ze beter voorbereid”, besluit Ignace.

Kordaat na corona

De coronacrisis betekende voor heel wat ondernemers heel wat extra uitdagingen: financieel, organisatorisch, structureel... UNIZO’s team van begeleiders brengt en bracht dan ook raad, elk vanuit zijn eigen specialiteit.

Ben jij ook klaar om de volgende stap te nemen met je onderneming en wil je daarbij graag ondersteuning van een professional? Dan zijn de UNIZO Begeleidingen iets voor jou!

Laat je coachen!

  

Partnership met VLAIO: Samen voor sterk, ambitieus ondernemen

Vlaanderen mag best wat ambitieuzer zijn als het aankomt op ondernemerschap. We hebben nood aan meer starters, meer blijvers en meer groeiers.  Daarom wil Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) projecten op stapel zetten die ondernemers aanzetten tot, ondersteunen of begeleiden bij het ondernemen. Met de VLAIO partners bundelen we onze krachten en middelen. UNIZO maakt deel uit van een netwerk van initiatieven waar ondernemers gebruik van kunnen maken. Samen gaan we voor #sterkondernemen!

 

Meer over: Begeleidingen