Eurocommissaris Thyssen te gast bij UNIZO: "Gelijke invoering Europese regels in alle lidstaten"

causeriehomegroot“België wil heiliger zijn dan de paus door bovenop de bestaande Europese regelgeving nog extra eisen te stellen.  Ook daardoor wordt onze concurrentiekracht ten aanzien van de andere lidstaten aangetast.” Deze klacht klonk heel sterk tijdens een door UNIZO en haar Federatie voor Vrije Beroepen georganiseerde ontmoeting van ruim 150 ondernemers met de Europese commissaris voor sociale zaken, Marianne Thyssen.

Volgens de commissaris is het juist de bedoeling van de Commissie in alle lidstaten zoveel als mogelijke gelijkaardige regels in te voeren, zodat binnen de Unie met gelijke concurrentiële wapens kan worden gestreden. Daarom zal de Commissie voortaan sterker toezien op de wijze waarop de lidstaten dat al dan niet doen.

Ook op de vraag naar meer sociale, fiscale en parafiscale (on)gelijkheid  in de EU verwees Marianne Thyssen naar de tot nu beperkte Europese bevoegdheden op dat vlak. Pas na een unaniem akkoord tussen alle lidstaten kan daarover vooruitgang worden geboekt. Tegelijk noemde ze "bepaalde recente gebeurtenissen" – lees onder meer de Lux Leaks – "een duwtje in de rug" om in fiscale dossiers vooruitgang te boeken.

(Op de foto: Europees commissaris voor sociale zaken Marianne Thyssen werd namens de aanwezige ondernemers vakkundig aan de tand gevoeld door VRT-nieuwsanker Bart Schols. Foto Michel Wiegandt)