EXPORTmeter

Wilt u weten of uw bedrijf klaar is voor een internationaal avontuur? Of bent u benieuwd hoe u meer en beter kunt exporteren? Maak dan gratis gebruik van de EXPORTmeter, de audittool die uw exportvaardigheden meet van Flanders Investment & Trade.
Heeft u in het verleden reeds een EXPORTmeter laten afnemen, dan kunt u nu uw resultaten laten bijwerken.

Wat is de EXPORTmeter?
De EXPORTmeter is een mini-audit die u een helikopterperspectief biedt van de exportcapaciteiten van uw bedrijf. Dit instrument screent uw bedrijf op eventuele lacunes en het onderzoekt snel, efficiënt en vertrouwelijk in hoeverre u uw exportstrategie nog kan verbeteren. De EXPORTmeter is er nu zowel voor producerende als dienstverlenende bedrijven.

Hoe werkt het?
Concreet hanteert de EXPORTmeter een 90-tal vragen over verschillende bedrijfsdomeinen zoals aankoop, verkoop, personeelsbeheer, bedrijfsleiding, ... .  Op basis van de analyse die voortvloeit uit deze vragen, wordt een actieplan aangereikt.

Welke resultaten?
Het actieplan bevat tips en aanbevelingen over methodes en processen om de exportbasis te verstevigen.

Naast de vermelde adviezen ontvangt het bedrijf vier resultaten.

  1. De procentuele score die aangeeft hoe men zich verhoudt tot een ‘ideaal bedrijf’.
  2. Uw bedrijf gebenchmarkt ten opzichte van alle Vlaamse doorgelichte bedrijven – meer dan 300 in de laatste versie – en tegenover alle Vlaamse bedrijven in de sector.
  3. Een actieplan aan waarbij de actiepunten worden gerangschikt volgens acties op korte, middellange en lange termijn om de verschillende bedrijfsdomeinen te optimaliseren via best practices.
  4. Een tweede actieplan om de vier essentiële pijlers – flexibiliteit, reactiviteit, kost en kwaliteit – te optimaliseren. Deze actieplannen worden concreet toegelicht door de Adviseur Exportvaardigheden.

De adviseurs Internationaal Ondernemen van Flanders Investment & Trade zijn steeds bereid om de bedrijven later te adviseren bij het uitwerken van deze plannen.

Concrete voordelen

U krijgt een objectief beeld van de sterktes en zwaktes van uw bedrijf op het vlak van internationaal ondernemen.
U werkt een concreet actieplan uit met verbeterpunten, tips, aanbevelingen, …
U krijgt snelle en gefundeerde feedback van experts in internationaal ondernemen.
U hoeft slechts enkele uren van uw drukbezette tijd vrij te maken: voor de afname van de EXPORTmeter en de bespreking van de resultaten. 
U krijgt een gedocumenteerd en vertrouwelijk verslag. Enkel uzelf en uw adviseur hebben inzage in het rapport. Er wordt geen exemplaar bewaard door Flanders Investment & Trade.
De dienstverlening van Flanders Investment & Trade is gratis.

Meer info

Reeds meer dan 1 000 bedrijven hebben in het verleden een EXPORTmeter laten afnemen. Enkele testimonials en wat achtergrondinformatie kunt u rustig nalezen in deze folder (190 Kb | pdf).

Wenst u gratis een EXPORTmeter aan te vragen? Contacteer dan het FIT-kantoor in uw provincie.

Antwerpen Telefoon03 260 87 22, E-mailantwerpen@fitagency.be
Limburg, Telefoon011 29 20 80, E-maillimburg@fitagency.be
Oost-Vlaanderen, Telefoon09 276 19 30, E-mailoostvlaanderen@fitagency.be
Vlaams-Brabant, Telefoon016 66 56 00, E-mailvlaamsbrabant@fitagency.be
West-Vlaanderen, Telefoon050 32 50 80, E-mailwestvlaanderen@fitagency.be