Extra stimuli voor zelfstandigen met arbeidshandicap en doelgroepen noodzakelijk

UNIZO noemt de zopas door de ministerraad goedgekeurde versterking van het Vlaamse doelgroepenbeleid, onder impuls van minister Muyters, "een belangrijke extra incentive om nog meer jongeren, 55-plussers en personen met een arbeidshandicap aan het werk te krijgen." "Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt moeten we zoveel mogelijk beschikbare talenten zien te activeren", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO.

Ook de inspanningen om de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) voor zelfstandigen met een arbeidshandicap (langdurige ziekte, handicap...) aantrekkelijker te maken noemt UNIZO belangrijk en positief, maar nog niet voldoende. Concreet wordt het bedrag verlaagd dat een ondernemer moet verdienen om de premie te krijgen (van 15.000 naar 13.500 euro). Komt de zelfstandige niet aan dat bedrag, dan wordt de premie niet meteen teruggevorderd maar opgeschort en verrekend. Verergert de arbeidshandicap, waardoor het rendementsverlies toeneemt, dan kan ook de het bedrag van de VOP toenemen.

"Een belangrijke stap vooruit, maar we zijn er nog niet", waarschuwt Danny Van Assche. Zo blijkt uit cijfers van het RSVZ dat  39 % van de zelfstandigen in hoofdberoep een inkomen heeft van minder dan 12.500 euro. Nog altijd onder de drempel dus om bij een arbeidshandicap voor de VOP in aanmerking te komen. Als het aan UNIZO ligt, moet elke zelfstandige die in orde is met zijn kwartaalbijdragen en een erkende arbeidshandicap heeft de VOP krijgen, los van het beroepsinkomen. "Zo creëer je duidelijkheid voor iedereen en vermijd je nodeloze rompslomp", besluit Danny Van Assche.

Het doelgroepenbeleid van de Vlaamse regering, dat nu zal worden versterkt, werpt duidelijk vruchten af, erkent UNIZO, zeker als je kijkt naar het dalend aantal werkloze  50- en 55-plussers. "Het komt er nu vooral op aan de toename van het aantal werkloze 60-plussers te keren", benadrukt Danny Van Assche van UNIZO. "De verhoogde RSZ-vrijstelling die zopas werd goedgekeurd kan hier voor een extra impuls zorgen om meer 60-plusser opnieuw aan het werk te krijgen en te houden."

Meer weten: Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be