Federatie van kermiskramers sluit aan bij UNIZO: "Hoog tijd dat we als volwaardige ambulante handelaars erkend worden!"

VBF, de Verdediging der Belgische Foorreizigers, en UNIZO ondertekenden deze ochtend een samenwerkingsovereenkomst. VBF is de meest representatieve federatie binnen de Belgische kermissector. België telt zo’n 1000 kermis-families, die met bijna 2000 attracties en standen, deelnemen aan een 2500-tal kermissen in het ganse land.

Jean Tréhout, voorzitter van de Vlaamse VBF-afdeling: “De Coronacrisis heeft de sector voor een belangrijke uitdaging geplaatst. De voorbije maanden hebben we belangrijke stappen gezet om op de meest veilige manier kermissen te laten plaatsvinden. We hopen nu dat de overheid ons zoveel mogelijk toelaat om onszelf ‘uit de crisis te kunnen werken’. We rekenen op de steun van UNIZO om te mogen blijven ondernemen." Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO gaat hier graag op in: “De kermissector heeft een bijzonder rijke traditie in Vlaanderen. Tijdens de afgelopen crisis hebben de foorkramers het bijzonder moeilijk gehad. We willen VBF dan ook graag op zoveel mogelijk fronten helpen om de coronacrisis op een goede manier door te komen, zodat de betrokken ondernemers en hun gezinnen opnieuw hun boterham kunnen verdienen en de bevolking weer kan genieten van een fijne en gezinsvriendelijke ontspanning."

“Het streven naar meer uniformiteit van wetgeving op de lokale en gewestelijke niveaus, is een ander belangrijk dossier voor onze leden", benadrukt Steve Severeyns, nationaal secretaris van VBF. "Momenteel is er op dat vlak teveel verrommeling. Ook wordt het hoog tijd dat de foorkramer als volwaardige ambulante handelaar erkend wordt”. "Daar maken we werk van", antwoordt Anton Smagghe, directeur van UNIZO Sectorwerking. “We zijn blij VBF als nieuwe sectorfederatie bij UNIZO te mogen verwelkomen. Ik ben er van overtuigd dat onder meer de sterke inhoudelijke ondersteuning die we hen vanuit onze studiedienst kunnen aanbieden, de sector zal helpen in het behartigen van de dossiers die voor hen belangrijk zijn. Ik kijk uit naar een vruchtbare samenwerking.”

Op de foto (v.l.n.r.): Anton Smagghe, Danny Van Assche, Jean Tréhaut en Steve Severeyns.

Foorkramers

Meer weten: Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be